Vzory skartačních návrhů

Veřejnoprávní původci

Analogové (listinné) skartace

Elektronické skartace

Soukromoprávní původci (např. firmy zapsané v obchodním rejstříku)

Nemocnice

 

VZOR INSTITUTU VZDÁNÍ SE NÁMITEK poštou

VZOR INSTITUTU VZDÁNÍ SE NÁMITEK elektronicky