O archivu

Hlavní činnost archivu:

uchovávání, zpracovávání a zpřístupňování archiválií
ochrana a restaurování archiválií
provádění výběru archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení
dohled nad spisovou službou

Ředitel

Mgr. Ivo Durec
tel. +420 547 425 715
e-mail: durec@mza.cz