Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny F
Časový rozsah: 1934 - 1969
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-001
Číslo listu NAD: 818
Tématický popis fondu:

Pozůstalost obsahuje výstřižky z novin a časopisů (zejména oblast literatury, hudby, malířství, divadelnictví) z let 1934-1969

Časový rozsah: 1799 - 1809
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-016
Číslo listu NAD: 1 182
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 9 dopisů

Časový rozsah: 1855 - 1925
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-024
Číslo listu NAD: 1 223
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje osobní doklady, tj. vysvědčení, pracovní doklady, kvalifikační listy

Časový rozsah: 1865 - 1867
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-022
Číslo listu NAD: 1 209
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1865-1867

Fond: Halouzka Jan
Časový rozsah: 1848 - 1904
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-021
Číslo listu NAD: 1 207
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu poznámek a rukopisných materiálů (mj. výtahy článků, výtisky novin, korespondenci, životopisy T. Hájka, Kuldy, J.Kramáře, J.E.Vitáska, J.Nečase, K.Procházky, korespondenci J.Bílého, F.Škorpíka, T.Procházky, Poimonova a Kuldova - poznámky

Časový rozsah: 1877 - 1909
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-025
Číslo listu NAD: 1 224
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje osobní a úřední doklady, rodinnou korespondenci, plakáty divadelních představení z let 1877-1909

Časový rozsah: 1823 - 1887
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-002
Číslo listu NAD: 819
Tématický popis fondu:

Pozůstalost tvoří písemné materiály k přípravě přednášek a článků, účty, tabla z let 1823-1887

Časový rozsah: 1941 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-028
Číslo listu NAD: 1 320
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje dopisy M. Křížové z Mathausenu z let 1941-1942 a dopisy z Dachau 1943-1945

Časový rozsah: 1863 - 1996
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-045
Číslo listu NAD: 1 777
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje různý spisový materiál jako např. životopis J. Peškaře, vzpomínky L. Peškařové, stanovy spolku Bečka v Sobotovicích, matriku členů odboru Národní jednoty pro JZ Moravu v Rajhradě, různé noviny, fotografie, obraz koncentračního tábora, odznaky aj.

Časový rozsah: 1839 - 1986
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-023
Číslo listu NAD: 1 210
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje korespondenci z let 1839-1986

Syndikovat obsah