Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1895 - 1943
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-311
Číslo listu NAD: 1 277
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1895-1943, seznam členů 1895-1941, účetní knihy 1906-1942

Časový rozsah: 1925 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-314
Číslo listu NAD: 1 280
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1925-1942, seznam členů 1925-1941, úřední knihu 1925-1941

Časový rozsah: 1925 - 1943
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-346
Číslo listu NAD: 1 312
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1925-1943, kroniku 1925 -1938, seznam členů 1925-1938, stanovy 1925-1926, účetní uzávěrky 1926-1942

Časový rozsah: 1921 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-036
Číslo listu NAD: 668
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1921-1939 a knihy členů 1926-1939

Časový rozsah: 1912 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-027
Číslo listu NAD: 676
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu členů z let 1912-1939

Časový rozsah: 1898 - 1944
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-34
Číslo listu NAD: 667
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1920-1937 a knihy členů 1898-1944

Časový rozsah: Obchodní gremium Rosice
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-035
Číslo listu NAD: 679
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1933-1939, knihy členů 1931-1949

Časový rozsah: 1907 - 1944
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-028
Číslo listu NAD: 682
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu učňů z let 1907-1944

Časový rozsah: 1910-1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-080
Číslo listu NAD: 736
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1910-1949, podací protokol 1925-1927, účetní knihy 1923-1930

Časový rozsah: 1882-1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-061
Číslo listu NAD: 742
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1906-1923, matriku členů 1882-1932, účetní knihy 1924-1930

Syndikovat obsah