Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1896-1937
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-095
Číslo listu NAD: 685
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1896-1937

Časový rozsah: 1943 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-154
Číslo listu NAD: 1 079
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z roku 1943, pokladní knihu 1943-1949

Časový rozsah: 1901 - 1934
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-181
Číslo listu NAD: 1 117
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje hlavní účetní knihu z let 1901-1934

Časový rozsah: 1913-1937
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-130
Číslo listu NAD: 987
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy z let 1913-1937

Časový rozsah: 1911-1937
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-099
Číslo listu NAD: 917
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1911-1937

Časový rozsah: 1905-1911
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-125
Číslo listu NAD: 949
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje korespondenci z roku 1905-1911

Časový rozsah: 1930 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-397
Číslo listu NAD: 1 531
Tématický popis fondu:

Z fondu se dochovala pouze kronika z let 1930 - 1939

Časový rozsah: 1876-1879
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-132
Číslo listu NAD: 1 061
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu členů z let 1876-1879

Časový rozsah: 1884-1914
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-090
Číslo listu NAD: 914
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1885-1902, pokladní knihu 1885-1914, spisový materiál 1884-1899

Časový rozsah: 1928 - 1943
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-301
Číslo listu NAD: 1 267
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1943, účetní knihy 1928-1943

Syndikovat obsah