Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: (1879) 1883 - 1938
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-120
Číslo listu NAD: 944
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1883-1937, knihy presenční ke schůzím 1908-1933, knihy pozvánek na schůze 1926-1930, archivní knihu 1883-1934, knihy příjmů a vydání 1897-1926, korespondenci 1887-1938, stanovy spolku 1927.

Časový rozsah: 1896-1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-088
Číslo listu NAD: 704
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisy ze schůzí z let 1896-1913 a pokladní deník 1946-1950

Časový rozsah: 1942 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-153
Číslo listu NAD: 1 078
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pokladní knihu z let 1942-1953

Časový rozsah: 1729-1859(1928)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-116
Číslo listu NAD: 774
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu protokolů z let 1729-1928

Časový rozsah: 1947 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-435
Číslo listu NAD: 1 659
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze knihu zápisů o schůzích

Časový rozsah: 1920 - 1928
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-133
Číslo listu NAD: 1 065
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pokladní knihu z let 1920-1928

Časový rozsah: 1873 - 1948 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-185
Číslo listu NAD: 1 121
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1915-1948, účetní knihy 1873-1948, spisový materiál 1886-1949, účetní zprávy 1874-1942

Časový rozsah: 1875 - 1952 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-189
Číslo listu NAD: 1 196
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1878-1948, zápisy o revizích 1878-1941, spisový materiál z let 1887-1953, účetní knihy 1914-1954, účetní zprávy 1875-1951, plány městské spořitelny 1931

Časový rozsah: 1901 - 1925
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-150
Číslo listu NAD: 1 085
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1901-1925

Časový rozsah: 1927-1955
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-096
Číslo listu NAD: 686
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1927-1949, poklad ní knihu 1927-1951 a fasc. spisů z roku 1955

Syndikovat obsah