Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1945 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-155
Číslo listu NAD: 1 087
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1945-1949, účetní knihu 1949-1951, korespondenci 1949-1952

Časový rozsah: 1899-1909
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-101
Číslo listu NAD: 919
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu příjmů a vydání z let 1899-1909

Časový rozsah: 1922 - 1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-436
Číslo listu NAD: 1 664
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje hlavní knihu a deník příjmů a výdajů (s podacím protokolem)

Časový rozsah: 1903 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-431
Číslo listu NAD: 1 653
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu protokolů ze schůzí a knihu účtů

Časový rozsah: 1922 - 1946
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-437
Číslo listu NAD: 1 667
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu protokolů výboru

Časový rozsah: 1933 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-438
Číslo listu NAD: 1 672
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pokladní deník 1934-1939, předpisy kostelních přirážek 1942-1949.

Časový rozsah: 1886 - 1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-432
Číslo listu NAD: 1 656
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu protokolů, pokladní deník a spisy z let 1928-1951

Časový rozsah: 1897 - 1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-433
Číslo listu NAD: 1 657
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů o schůzích z let 1897-1951, účetní knihu 1905-1951

Časový rozsah: 1879-1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-059
Číslo listu NAD: 740
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1880-1914, korespondenci 1879-1949 m.j. stanovy, seznamy členů

Časový rozsah: 1912-1913
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-115
Číslo listu NAD: 933
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje účetní knihu s seznamem členů z let 1912-1913

Syndikovat obsah