Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1924-1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-005
Číslo listu NAD: 726
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1932-1941, korespondenci 1924-1941

Časový rozsah: 1920-1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-140
Číslo listu NAD: 1 071
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1946-1947, matriku členů 1920-1945, spisový materiál 1939-1948

Časový rozsah: 1909-1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-141
Číslo listu NAD: 1 072
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí (seznam členů 1911-1913) z let 1911-1942, stanovy 1909

Časový rozsah: 1923-1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-113
Číslo listu NAD: 1 063
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1926-1948

Časový rozsah: 1858-1863
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-112
Číslo listu NAD: 930
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1858-1863

Časový rozsah: 1896-1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-076
Číslo listu NAD: 750
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1926-1940, podací protokol 1926-1941, spisy z roku 1937

Časový rozsah: 1877 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-166
Číslo listu NAD: 1 099
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1901-1916, knihu půjček 1877-1941, výkaz směnečných půjček za rok 1941(1942)

Časový rozsah: 1866 - 1925
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-147
Číslo listu NAD: 1 082
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu vkladů a úroků z let 1884-1925, knihu příjmů a vydání 1866

Časový rozsah: 1913 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-167
Číslo listu NAD: 1 100
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje matriku podílníků z let 1913-1930, knihu zápisů ze schůzí z let 1932-1942

Časový rozsah: 1867 - 1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-169
Číslo listu NAD: 1 102
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje matriku podílníků 1867-1880, fondovou matriku pozemků Nová Ves 1920, hlavní knihu 1878-1940

Syndikovat obsah