Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: [1916] - 1918
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-403
Číslo listu NAD: 1 560
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu evidence docházky z let 1916-1918

Časový rozsah: 1936 - 1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-171
Číslo listu NAD: 1 107
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1936-1941, hlavní účetní knihu 1937-1941, pokladní deník 1936-1939, stanovy 1937

Časový rozsah: 1919-1932
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-139
Číslo listu NAD: 1 070
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí 1919-1925, spisový materiál 1922-1932

Časový rozsah: 1926-1936
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-129
Číslo listu NAD: 964
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí výboru z let 1926-1936

Časový rozsah: 1918 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-044
Číslo listu NAD: 706
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1934, knihu pomocníků 1918-1942 a knihu učňů 1930-1945

Časový rozsah: 1946 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-057
Číslo listu NAD: 687
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1946-1949

Časový rozsah: 1907 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-313
Číslo listu NAD: 1 279
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1948, seznam členů 1907-1948, účetní knihu 1922-1934

Časový rozsah: 1876 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-338
Číslo listu NAD: 1 304
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1876-1948, seznam členů 1886-1947, hlavní účetní knihy 1904-1948

Časový rozsah: 1926-1959
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-015
Číslo listu NAD: 678
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1926-1952, podací protokol 1949-1959, knihy členů 1926-1943 a fasc. spisů týkajících se likvidace družstva 1954-1959

Časový rozsah: 1884-1937
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-066
Číslo listu NAD: 738
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1891-1937, seznamy členů spolku 1927 a pokladní knihu 1884-1909

Syndikovat obsah