Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1927 - 1944
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-172
Číslo listu NAD: 1 108
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1927-1944, pokladní deník 1931-1939

Časový rozsah: 1907-1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-106
Číslo listu NAD: 924
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1907-1940

Časový rozsah: 1888-1924
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-004
Číslo listu NAD: 748
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1898-1924, spisový materiál 1888-1924 mj. stanovy 1888,1920, plakáty 1901-1921

Časový rozsah: 1898-1928
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-003
Číslo listu NAD: 713
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1898-1928

Pomůcka:
Časový rozsah: 1865
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-138
Číslo listu NAD: 1 069
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje stanovy spolku a korespondenci z roku 1865

Časový rozsah: 1928-1933
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-010
Číslo listu NAD: 727
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1933, a spis. mat. 1928-1929

Časový rozsah: 1938-1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-014
Číslo listu NAD: 721
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1948-1951 a pokladní knihu 1938-1951

Časový rozsah: 1947 - 1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-391
Číslo listu NAD: 1 392
Tématický popis fondu:

Z fondu se dochovala pouze pokladní kniha z let 1947-1951

Časový rozsah: 1921-1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-108
Číslo listu NAD: 926
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje inventář spolku z let 1921-1936, pokladní knihu 1921-1947

Časový rozsah: 1948-1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-105
Číslo listu NAD: 923
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje plakáty divadelních představení z let 1948 - 1949

Syndikovat obsah