Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1919 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-126
Číslo listu NAD: 397
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy 1919-1954 kroniku z let 1919-1953 a fotografie 1943-1944.

Časový rozsah: 1870 - 1921
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-208
Číslo listu NAD: 591
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1871-1903, podací proto koly 1884-1903, korespondenci 1870-1913, výkazy žáků s nepravidelnou školní docházkou 1892-1907, zápisy dětí do školy 1907-1914, zrušení německé školy 1919-1921, plány školy 1903, výroční účty školních potřeb 1871-1904

Časový rozsah: 1923 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-186
Číslo listu NAD: 435
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 10 katalogů a třídních knih z let 1923-1939

Časový rozsah: 1920 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-326
Číslo listu NAD: 528
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy docházky a prospěchu z let 1920-1953, protokoly o zkouškách dospělosti 1928-1941, inspekční protokoly 1921-1938, pokladní deník 1936-1942

Časový rozsah: 1941 - 1944
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-023
Číslo listu NAD: 572
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 13 třídních výkazů z let 1941-1944

Časový rozsah: 1940 - 1958
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-141
Číslo listu NAD: 489
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy z let 1940-1953, konferenční protokoly 1946-1953

Časový rozsah: 1923 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-163
Číslo listu NAD: 394
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy 1923-1952

Časový rozsah: 1940 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-174
Číslo listu NAD: 490
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy z let 1940-1953, konferenční protokoly 1951-1953

Časový rozsah: 1940 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-061
Číslo listu NAD: 377
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a konferenční protokoly z let 1947-1950, kroniku školy 1940-1952

Časový rozsah: 1923 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-165
Číslo listu NAD: 396
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy z let 1923-1951, školní kroniku 1938-1952

Syndikovat obsah