Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny A
Časový rozsah: (1778) 1850 - 1945 (1979)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-001
Číslo listu NAD: 1
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy týkající se evidence obyvatel z let 1847-1944, seznam živnostenských povolení 1874-1886, prezidiální protokoly 1903-1945, indexy 1926-1943, podací protokoly k okresním a obecním volbám 1855-1945, prezidiální spisy 1855-1945, spisový materiál z let 1855-1945 dělen dle spisových manipulací do jednotlivých skupin, sčítací operáty 1857-1910,1921 Spisový materiál Technického oddělení OÚ Brno-venkov z let z let 1873-1945

Časový rozsah: 1855 - 1868
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-002
Číslo listu NAD: 2
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje seznamy branců z roku 1858, podací protokoly 1856-1868, indexy 1855-1868, prezidiální spisy 1861, spisy 1855-1868 řazeny věcně, sčítací operáty 1857

Časový rozsah: (1800) 1855 - 1942 (1960)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-003
Číslo listu NAD: 3
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1929-1942, odvodní seznamy 1858-1889, spolkový katastr 1907-1940, rejstřík spolků 1922-1931, podací protokoly 1896-1942, indexy k pod. protok. 1860-1942, presidiální spisy 1896-1941, spisy 1855-1945 řazené do skupin, sčítací operáty z jednotlivých obcí z let 1857-1910, 1921, živnostenské rejstříky 1896-1942(1953), delimitované spisy okresních záležitostí zemského úřadu - obecního oddělené 1871-1930, obecní záležitosti 1922-1942(1944), hlavní obecní rozpočty 1929-1942,¨výroční účty obecní 1923-1942, bezpečnostní a trestní věci 1919-1942, spolkové a shromažďovací věci 1870-1942(1960), živnostenské záležitosti (1885)1896-1942(1959),písemnosti škol a školních rad 1848-1960, obecní honitby 1860-1960, stavební spisy 1895-1952.

Časový rozsah: (1810) 1855 - 1867
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-051
Číslo listu NAD: 4
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál k hospodářskému a politickému vývoji z let (1853)1855-1867 a sčítací operáty z roku 1857

Časový rozsah: 1865-1928
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-008
Číslo listu NAD: 22
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1865-1928 mj. nařízení a oběžníky, finanční záležitosti, plány a projekty, knihy příjmů a vydání 1866-1911, výtahy z účtů 1918-1928

Časový rozsah: 1892-1924
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-009
Číslo listu NAD: 23
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1914-1924, spisový mat. tj. projekty staveb okresních silnic z let 1892-1922.

Časový rozsah: 1928-1938
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-064
Číslo listu NAD: 921
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1938, podací deník 1933-1938

Časový rozsah: 1921-1944
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-067
Číslo listu NAD: 939
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1921-1940, pokladní knihu 1921-1944, korespondenci 1925-1941, rozpočty a výroční účty 1940-1941

Syndikovat obsah