Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny C
Časový rozsah: 1883 - 1945 (1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-091
Číslo listu NAD: 109
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1883-1935, stavební protokoly 1897-1944, matriky 1886-1928, parcelní protokoly 1895, podací protokoly 1887-1947, účetní knihy 1895-1945, spisový materiál 1930-1945, plány 1893-1923, kroniku obce 1924-1959

Časový rozsah: 1860 - 1945 (1946)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-093
Číslo listu NAD: 111
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1924-1936, parcelní protokol 1913, typář-obecní razítko 1860, pamětní knhu 1880-1946 spisový mat. 1918-1942, účetní akt. mat. 1938

Časový rozsah: 1825 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-094
Číslo listu NAD: 112
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1889-1952, knihy evidence obyvatel 1880-1948, parcelní protokol 1825, 1921, 1924, rejstřík k pod. protokolu 1930-1938, účetní knihy 1866-1945, plány 1944, kroniku z let  1928-1945

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-095
Číslo listu NAD: 113
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1899-1949, parcelní protokol 1826, účetní knihy 1925-1948

Časový rozsah: 1841 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-096
Číslo listu NAD: 114
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1895-1950, knihy evidence obyvatel 1903-1949,parcelní protokol 1899, podací protokoly 1934-1940, spisový materiál 1891-1941, účetní knihy 1919-1945, účetní aktový materiál 1937-1945

Časový rozsah: 1698 - 1952 (1964)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-096
Číslo listu NAD: 115
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1887-1964, matriky 1880 -1941, parcelní protokol 1826, kroniku 1921,1921-1934, poznámky ke kronice 1698-1922, podací protokoly 1910-1946, spisový mat. 1849-1944, účetní knihy 1865-1949, účetní akt. materiál 1923-1945, katastrální mapu 1825

Časový rozsah: 1793 - 1945 (1974)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-098
Číslo listu NAD: 116
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1926-1952, matriku příslušníků obce 1937-1942, parcelní protokol 1826, účetní knihy 1930-1937, účetní aktový materiál 1909-1940, spisový materiál 1809-1937, pamětní knihy obce 1793-1900, 1925-1974

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-099
Číslo listu NAD: 117
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1916-1941, knihy evid. obyvatel 1858-1939, parcelní protokoly 1826-1848, 1931, účet ní knihy 1861-1945, účetní akt. materiál 1934-1943, pamětní knihu 1927-1951

Časový rozsah: 1711 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-100
Číslo listu NAD: 118
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1882-1951, knihy eviden ce obyvatel 1865-1947, parcelní protokol 1826, podací protokoly 1888-1943, účetní knihy 1808-1950, spisový materiál 1711-1926, kroniky 1923-1946

Časový rozsah: 1852 - 1945 (1948)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-101
Číslo listu NAD: 119
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1873-1948, matriku obce 1921, knihy ev. obyvatel 1901-1945, podací protokoly 1931-1941, účetní knihy 1942-1945

Syndikovat obsah