Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny C
Časový rozsah: 1881 - 1945 (1967)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-107
Číslo listu NAD: 125
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1902-1954, výtah z josefínského katastru 1787, parcelní protokol 1909, podací protokol 1942-1944, účetní knihy 1923-1950, účetní akt. materiál 1936-1945, spisový materiál 1881-1945, porostní mapu lesů 1939-1948, pamětní knihu 1925-1967

Časový rozsah: 1755 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-109
Číslo listu NAD: 128
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1884-1948, parcelní pro tokol 1901, spisový materiál 1790-1941, účetní knihy 1874-1887, účetní aktový materiál 1931-1945, pamětní knihu 1755-1846, matriku 1925-1952, knihu vydaných domovských listů 1924-1948, pečetidlo z roku cca 1800

Časový rozsah: 1676 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-110
Číslo listu NAD: 129
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1939-1951, spisový mat. 1676-1812, účetní knihy 1690-1953, účetní aktový materiál 1904-1915,1943

Časový rozsah: 1780 - 1952 (1971)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-114
Číslo listu NAD: 134
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1885-1953, podací protokoly 1903-1932, spisový materiál 1858-1940, účetní knihy 1906-1950, účetní aktový materiál 1931-1945, pamětní knihu 1928-1971

Časový rozsah: 1851 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-116
Číslo listu NAD: 136
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1915-1946, účetní knihy 1851-1944, index k pod. protokolu 1938-1948, účetní aktov. materiál 1929-1942, pamětní knihu 1930-1952

Časový rozsah: 1919 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-019
Číslo listu NAD: 137
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva 1919-1951, podací protokoly 1942-1945, účetní knihy 1922-1943, účetní aktový mat. 1937-1945

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1967)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-115
Číslo listu NAD: 135
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1910-1950, matriku obce 1890, parcelní protokol 1826, podací protokoly 1851-1947, spisový materiál 1895-1938, účetní knihy 1888-1953, účetní aktový materiál 1911-1942, pamětní knihu 1927-1967

Časový rozsah: 1882 - 1945 (1957)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-112
Číslo listu NAD: 131
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1912-1949, podací protokoly 1932-1947, účetní knihy 1882-1950, účetní aktový mat. 1919-1945, spisový materiál 1938-1944, kroniky 1928-1938, 1939-1957

Časový rozsah: 1861 - 1945 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-113
Číslo listu NAD: 132
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí výboru a zastupitelstva z let 1905-1943, finanční komise 1925-1949, knihy evidence obyvatel 1871-1948, spisový materiál 1864-1933, účetní aktový materiál 1929-1937, účetní knihy 1861-1948, mapy 1912-1913, matriku 1873-1925

Časový rozsah: 1867 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-172
Číslo listu NAD: 133
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1926-1950, účetní aktový materiál 1867-1944, účetní knihy 1923-1950

Syndikovat obsah