Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny C
Časový rozsah: 1826 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-099
Číslo listu NAD: 117
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1916-1941, knihy evid. obyvatel 1858-1939, parcelní protokoly 1826-1848, 1931, účet ní knihy 1861-1945, účetní akt. materiál 1934-1943, pamětní knihu 1927-1951

Časový rozsah: 1852 - 1945 (1948)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-101
Číslo listu NAD: 119
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1873-1948, matriku obce 1921, knihy ev. obyvatel 1901-1945, podací protokoly 1931-1941, účetní knihy 1942-1945

Časový rozsah: 1789 - 1936
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-008
Číslo listu NAD: 912
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1877-1924, seznam obyva tel 1879, matriku 1900-1936, parcelní protokol 1826, seznam majitelů domů 1870, podací protokol 1878-1936, korespondenci 1838-1936, knihu vydání 1866-1877, josefinský katastr asi 1789

Časový rozsah: 1790 - 1945 (1967)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-104
Číslo listu NAD: 122
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1902-1967, matriku 1914 -1948, knihy evidence obyvatel 1869-1942, parcelní protokol 1895, podací protokol 1923-1944, spisový materiál 1883-1945, účetní knihy 1924-1950, účetní akt. mat. 1933-1938, typář pečetidla z roku 1790

Časový rozsah: 1787 - 1945 (1957)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-105
Číslo listu NAD: 123
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1914-1957, kroniku 1923 -1938, knihu výměrů a fazí 1787, spisový materiál 1789-1850, účetní knihy 1924-1949

Časový rozsah: 1647 - 1945 (1958)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-167
Číslo listu NAD: 124
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1908-1931, ohlašovací knihy voj. osob 1887-1914, podací protokoly 1920-1946, účetní knihy 1647-1941, účetní aktový mat. 1924-1945, listiny 1715,1698, matriku 1890-1948, kroniku 1934-1958, spisový materiál 1819-1928

Časový rozsah: 1820 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-103
Číslo listu NAD: 121
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1906-1948, knihy týkají cí se evidence obyvatel 1891-1951, podací protokoly 1932-1943, spisový materiál 1936-1944, účetní knihy 1923-1948, kroniku 1918-1948, parcelní protokoly 1897, 1899

Časový rozsah: 1787 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-106
Číslo listu NAD: 126
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí komisí 1931-1951, trestní rej střík 1894-1941, přehled vyměř. fasí 1784, domovní seznam obce 1878, elektrifikace obce 1939-1941

Časový rozsah: 1881 - 1945 (1967)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-107
Číslo listu NAD: 125
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1902-1954, výtah z josefínského katastru 1787, parcelní protokol 1909, podací protokol 1942-1944, účetní knihy 1923-1950, účetní akt. materiál 1936-1945, spisový materiál 1881-1945, porostní mapu lesů 1939-1948, pamětní knihu 1925-1967

Časový rozsah: 1755 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-109
Číslo listu NAD: 128
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1884-1948, parcelní pro tokol 1901, spisový materiál 1790-1941, účetní knihy 1874-1887, účetní aktový materiál 1931-1945, pamětní knihu 1755-1846, matriku 1925-1952, knihu vydaných domovských listů 1924-1948, pečetidlo z roku cca 1800

Syndikovat obsah