Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny C
Časový rozsah: 1891 - 1945 (1956)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-083
Číslo listu NAD: 101
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1891-1956, obecní matriku 1891, knihy evidence obyvatel 1913-1941, podací protokoly 1928-1946, účetní knihy 1899-1948, účetní aktový mat. 1923-1945, kroniku z let 1923-1938.

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1948)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-084
Číslo listu NAD: 103
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1901-1946, matriku obce 1910-1921, parcelní protokol 1826, podací protokoly 1904-1946, účetní knihy 1888-1948, účetní aktový materiál 1900-1945, kroniku obce z let 1927-1945(48)

Časový rozsah: 1687 - 1884
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-082
Číslo listu NAD: 102
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový mat. z r.1698, pozemkové knihy 1687-1884

Časový rozsah: (1642) 1758 - 1945 (1985)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-086
Číslo listu NAD: 105
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1910-1951, matriku obce b.d., katastr pozemků 1.pol.19.stol., rejstřík dědiny (události v obci) 1760-1803(1830-1857),podací protokoly 1910- 1943, spisový materiál 1758-1944, účetní knihy 1837-1948, účetní aktový mat. 1916-1943, katastrální mapu pozemků 1882, knihu zemřelých 1915-1985, kroniku 1928-1935.

Časový rozsah: 1830 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-087
Číslo listu NAD: 106
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1910-1946, knihy evidence obyvatel 1924-1939, trestní rejstřík 1906-1942, hospodářský a lesní plán 1943-1945( 1953), podací protokoly 1910-1945, účetní knihy 1945, pamětní knihu 1930-1938,

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1947)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-164
Číslo listu NAD: 107
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1884-1946, stavební protokoly 1914-1941, matriku 1868-1941, knihy evidence  obyvatel 1907-1946, parcelní protokol 1826, podací protokol 1944-1945, účetní knihy 1925-1946, spisový materiál 1941-1947, účetní akt. mat. 1945, pamětní knihu 1924-1938

Časový rozsah: 1883 - 1945 (1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-091
Číslo listu NAD: 109
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1883-1935, stavební protokoly 1897-1944, matriky 1886-1928, parcelní protokoly 1895, podací protokoly 1887-1947, účetní knihy 1895-1945, spisový materiál 1930-1945, plány 1893-1923, kroniku obce 1924-1959

Časový rozsah: 1860 - 1945 (1946)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-093
Číslo listu NAD: 111
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1924-1936, parcelní protokol 1913, typář-obecní razítko 1860, pamětní knhu 1880-1946 spisový mat. 1918-1942, účetní akt. mat. 1938

Časový rozsah: 1825 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-094
Číslo listu NAD: 112
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1889-1952, knihy evidence obyvatel 1880-1948, parcelní protokol 1825, 1921, 1924, rejstřík k pod. protokolu 1930-1938, účetní knihy 1866-1945, plány 1944, kroniku z let  1928-1945

Časový rozsah: 1841 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-096
Číslo listu NAD: 114
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1895-1950, knihy evidence obyvatel 1903-1949,parcelní protokol 1899, podací protokoly 1934-1940, spisový materiál 1891-1941, účetní knihy 1919-1945, účetní aktový materiál 1937-1945

Syndikovat obsah