Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny C
Časový rozsah: 1878 - 1945 (1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-068
Číslo listu NAD: 87
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1904-1950, knihy evid. obyvatel 1878-1949, podací protokoly 1915-1946, účetní knihy 1900-1952, porostovou mapu lesů 1939- 1948, pamětní knihu do r. 1945, obecní matriku 1911-1942

Časový rozsah: 1863 - 1945 (1946)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-069
Číslo listu NAD: 88
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje seznam pozemnostních archů z roku 1941, soupis parcel 1944, podací protokol 1945, rejstřík k pod. protokol 1945,1946, pokladní deník 1940-1945, výroční účet obecní 1945

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-070
Číslo listu NAD: 89
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí 1882-1947, parcelní protokol 1826, 1942-1948, podací prtokoly 1940-1945, spisový materiál 1830-1944, účetní knihy 1880-1952, účetní aktový mater. 1925-1945

Časový rozsah: 1836 - 1945 (1972)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-071
Číslo listu NAD: 90
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1895-1954, matriku 1924-1942, záznamy trestů 1898-1942, podací protokoly 1894-1934, účetní knihy 1880-1954, kroniku 1928 -1972, spisový materiál 1926-1952

Časový rozsah: 1812 - 1945 (1946)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-072
Číslo listu NAD: 91
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1915-1944, opovědní kni hu 1881-1925, podací protokoly 1865-1946, účetní knihy 1923-1944, spisový materiál 1876-1937

Časový rozsah: 1865 - 1945 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-073
Číslo listu NAD: 92
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1898-1954, knihu vydaných domovských listů 1927-1948, podací protokol 1942-1946, účetní knihy 1923-1954, účetní aktový materiál 1927-1945, spisový materiál 1926-1938

Časový rozsah: 1825 - 1945 (1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-039
Číslo listu NAD: 96
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1900-1945, matriku 1922 parcelní protokoly 1825, spisový materiál 1910-1945, účetní knihy 1924-1949, účetní aktový materál 1923-1945, typáře 1878,  kroniku 1924-1959

Časový rozsah: 1826 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-076
Číslo listu NAD: 97
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje parcelní protokoly 1826-1904, pamětní knihu 1923-1927, spisový materiál 1870-1945

Časový rozsah: (1798) 1908 - 1945 (1956)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-077
Číslo listu NAD: 93
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1926-1945, parcelní protokol 1908, podací protokol 1943-1947, účetní knihy 1933-1945, spis z roku 1798, kroniku 1923-1956

Časový rozsah: 1898 - 1945 (1956)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-078
Číslo listu NAD: 95
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1944, podací protokoly 1930-1945, účetní knihy 1923-1956, spisový materiál 1921-1946, účetní aktový mat. 1932-1941

Syndikovat obsah