Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny C
Časový rozsah: 1856 - 1945 (1956)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-060
Číslo listu NAD: 80
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1860-1947, matriku 1901- 1930, kroniku 1922-1956, knihu vyd. domovských listů a prac. knižek 1879-1948, parcelní protokol 1907-1913, spis. materiál 1898-1931, účetní knihy 1856-1950, úč. aktový mat. 1900 -1945

Časový rozsah: [1780] - 1938
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-061
Číslo listu NAD: 81
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pozemkové knihy z let 1781-1885, pamětní knihu 1929-1938, typář z roku 1780, spisový materiál 1909-1936, zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva 1932-1983

Časový rozsah: 1821 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-062
Číslo listu NAD: 82
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1898-1945, matriku 1924 -1948, seznam zemřelých 1940-1953, podací protokoly 1909-1946, spisový materiál 1865-1950, účetní knihy 1821-1942, parcelní protokol 1826, pamětní knihu 1927

Časový rozsah: 1835 - 1945 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-063
Číslo listu NAD: 83
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1902-1942, podací protokoly 1904-1945, účetní knihy 1894-1946, matriku 1923, pamětní knihu  z let 1835-1877, kroniky obce z let 1928-1954.

Časový rozsah: 1632 - 1937
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-064
Číslo listu NAD: 1 159
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu z roku 1701, podací protokol 1933-1937 účetní knihy 1632-1718,1924-1926,  spisový materiál 1897-1937 mlýn, katastralní mapy 1900, 1929

Časový rozsah: 1833 - 1945 (1977)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-065
Číslo listu NAD: 84
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1888-1948, knihu cizích příslušníku 1925-1942, parcelní protokol 1886, účetní knihy 1833-1945, účetní aktový mat. 1922-1945, pamětní knihu 1923-1977

Časový rozsah: 1878 - 1945 (1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-068
Číslo listu NAD: 87
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1904-1950, knihy evid. obyvatel 1878-1949, podací protokoly 1915-1946, účetní knihy 1900-1952, porostovou mapu lesů 1939- 1948, pamětní knihu do r. 1945, obecní matriku 1911-1942

Časový rozsah: 1863 - 1945 (1946)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-069
Číslo listu NAD: 88
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje seznam pozemnostních archů z roku 1941, soupis parcel 1944, podací protokol 1945, rejstřík k pod. protokol 1945,1946, pokladní deník 1940-1945, výroční účet obecní 1945

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-070
Číslo listu NAD: 89
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí 1882-1947, parcelní protokol 1826, 1942-1948, podací prtokoly 1940-1945, spisový materiál 1830-1944, účetní knihy 1880-1952, účetní aktový mater. 1925-1945

Časový rozsah: 1836 - 1945 (1972)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-071
Číslo listu NAD: 90
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1895-1954, matriku 1924-1942, záznamy trestů 1898-1942, podací protokoly 1894-1934, účetní knihy 1880-1954, kroniku 1928 -1972, spisový materiál 1926-1952

Syndikovat obsah