Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny C
Časový rozsah: 1836 - 1945 (1978)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-015
Číslo listu NAD: 43
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1954, knihy evid. obyvatel 1879-1949, podací protokoly 1938-1945, účetní knihy 1924-1945, účetní aktový materiál 1929-1945, pamětní knihu 1927-1978, parcelní protokol 1928, katastrální plán 1930, spisový materiál 1836-1945

Časový rozsah: 1781 - 1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-018
Číslo listu NAD: 46
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí stavební komise z let 1931-1939, podací protokoly 1890-1945, spisový materiál 1890-1945, účetní knihy 1909-1950, knihu vydaných dom. listů 1905-1907

Časový rozsah: 1632 - 1949 (1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-020
Číslo listu NAD: 47
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1876-1949, ohlašovací knihy 1881-1948, podací protokoly 1907-1945, účetní knihy 1880-1934, pamětní knihu 1922-1959, spisový materiál z let 1632-1959, knihu pozemnostních archů 1940, pozemkovou knihu cca 1850, účetní aktový mat. 1915,1923, stavební plány školy 1925-1927

Časový rozsah: 1879 - 1945 (1948)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-022
Číslo listu NAD: 48
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí výboru a zastup. z let 1907-1946, matriku 1921-1945, podací protokoly 1939-1945, účetní knihy 1924-1945

Časový rozsah: 1905 - 1930
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-024
Číslo listu NAD: 49
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru a zastupitelstva z let 1905-1930

Časový rozsah: 1864 - 1945 (1980)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-025
Číslo listu NAD: 50
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady z let 1879-1930, seznam vydaných domovských listů a vysvědčení chudoby 1914-1937, spisový materiál 1864-1945, účetní knihy 1901-1940, kroniku obce 1920-1980

Časový rozsah: 1600 - 1945 (1986)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-026
Číslo listu NAD: 51
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje ohlašovací knihy vojenské 1871-1883, parcelní protokol 1905, spisový materiál 1760-1883, účetní knihy 1640 -1951, typáře 1600-1880

Časový rozsah: 1764 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-027
Číslo listu NAD: 52
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1881-1952, parcelní protokoly 1826,1897, podací protokoly 1905-1943, spisový mat eriál 1787-1951, účetní knihy 1764-1951, účetní aktový mat. 1944-1945, pamětní knihu 1772-1937

Časový rozsah: 1902 - 1945 (1976)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-028
Číslo listu NAD: 53
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady z let 1924-1951, staveb. komise 1935-1947, knihy evid. obyvatel 1934-1952, účetní knihy 1934-1951, pamětní knihu 1924-1937, obecní matriku 1902-1945(76), kniha protokolů přípravy stavby školní budovy 1910-1913, plány školy 1911

Časový rozsah: 1848 - 1945 (1965)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-029
Číslo listu NAD: 54
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1926-1950, parcelní pro tokol 1848, 1903, podací protokoly 1940-1946, účetní aktový materiál 1899, účetní knihy 1873-1944, spisový materiál 1872 -1884, pamětní knihu 1922-1965

Syndikovat obsah