Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny C
Časový rozsah: 1572 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-131
Číslo listu NAD: 152
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru zastupitelstva 1882-1937, rady 1928-1937, obecní matriky 1900,1920, knihy evidence obyvatel 1891-1948, gruntovní knihu 1572-1650, parcelní protokoly 1826, 1849, podací protokoly 1901-1946, spisový materiál 1572-1945, účetní knihy 1701-1947, účetní aktový materiál 1921-1945, stavební plány 1895-1944, obecní kroniky 1923-1953

Časový rozsah: 1700 - 1945 (1946)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-133
Číslo listu NAD: 154
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru a zastupitelstva z let 1916-1941, obecní rady 1924-1937, parcelní protokol 1901, jesefinský katastr 1787,1789, pozemkovou matriku 1820, pamětní knihy 1700-1926, 1926-1946, účetní aktový materiál z let 1901,1913,1921.

Časový rozsah: 1760 - 1945 (1978)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-132
Číslo listu NAD: 153
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva  z let 1936-1953, komisí 1919-1929, knihy evidence obyvatel 1910-1946, spisový materiál 1765-1897, účetní knihy 1760-1943, účetní aktový mat. 1938-1944, kronika 1923-1978.

Časový rozsah: 1809 - 1945 (1948)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-088
Číslo listu NAD: 155
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecní rady z let 1904-1944, obecního výboru a zast. 1904-1939, knihy evid. obyvatel 1930 -1944, podací protokoly 1920-1947, spisový materiál (1902) 1930,účetní knihy 1912-1948,  pamětní knihu 1922-1945, účetní akt. mat. 1933-1944

Časový rozsah: 1801 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-135
Číslo listu NAD: 157
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecní rady 1927-1938, zastupitelstva 1931-1938, knihy evidence obyvatel 1890-1948, parc elní protokol 1922, podací protokol 1850-1889, spisový mater iál 1801-1939, účetní knihy 1814-1950, účetní akt. materiál 1923-1945, mapy 1881,1929

Časový rozsah: 1801 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-163
Číslo listu NAD: 157
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecní rady 1927-1938, zastupitelstva 1931-1938, knihy evidence obyvatel 1890-1948, parc elní protokol 1922, podací protokol 1850-1889, spisový mater iál 1801-1939, účetní knihy 1814-1950, účetní akt. materiál 1923-1945, mapy 1881,1929

Časový rozsah: 1665-1945 (1956)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-137
Číslo listu NAD: 160
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu obecních počtů z r. 1665, zápisy ze schůzí rady z let 1938-1946, matriku příslušníků obce 1911, trestní rejstřík 1923, účetní knihu 1945, výroční účty 1945, stavební plány 1897-1955, stavební pány 1897-1955 a listinu z roku 1682, kroniku 1923-1956

Časový rozsah: 1750 - 1945 (1963)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-139
Číslo listu NAD: 162
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecní rady a zastupitelstva z let 1930-1945, komisí 1929-1951, knihy evid. obyvatel 1878-1948, pozemkové knihy 1750,1789,1826, účetní knihy 1925 -1946, účetní aktový materiál 1926-1945, pamětní knihu 1924-1963

Časový rozsah: 1585 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-166
Číslo listu NAD: 163
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru a zsatup. a rady z let 1894-1944, komisí 1923-1950, podací protokoly 1864-1947, účetní knihy 1644-1945, spisový materiál 1585-193 1, účetní akt. mat. 1927-1938

Časový rozsah: 1877 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-140
Číslo listu NAD: 164
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu obecních záznamů 1877-1939, trestní protokol 1888-1937, pamětní knihu 1898-1939

Syndikovat obsah