Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny C
Časový rozsah: 1666 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-160
Číslo listu NAD: 181
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu z r.1760, zápisy ze schůzí obecního výboru a rady 1886-1937, komisí 1904-1937, knihy evidence obyvatel 1889-1938, pozemků 1748-1899, pamětní knihu 1721-1921, podací protokoly 1921-1945, spisový materiál 1666-1945, účet ní knihy 1723-1942, účetní aktový mat. 1916-1944. Balík nezprac. materiálu - různé mapy a plány 1900 - 1938.

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1957)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-161
Číslo listu NAD: 182
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru a zast. z let 1897-1957, obecnbí rady 1937-1947, knihy evidence obyvatel 1931-1950, parcelní protokoly 1848,1903, opisy pozemnostních archů 1912-1931, účetní knihy 1923-1945, účetní akt. materiá l 1923-1944, katastrální mapu obce 1826, kroniku obce 1934 - 1935

Časový rozsah: 1801 - 1918 (1920)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-173
Číslo listu NAD: 1 105
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního představenstva z let 1892-1919, knihu listin pro ženská sedadla v synagoze 1801-1855, kniha mužských a ženských židlí 1814-1873, podací protokoly 1850-1913, korespondence židovské obce 1891-1918, rejstřík obyvatel 1850-1920

Syndikovat obsah