Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny C
Časový rozsah: 1749 - 1945 (1960)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-117
Číslo listu NAD: 138
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1889-1951, knihy evidence obyvatel 1885-1941, parcelní protokol 1822, podací protokol 1885-1944, spisový materiál 1749-1882, účetní knihy 1873-1946, účetní aktový materiál 1908-1945, stavební plány 1870-1946, katastrální mapu 1826

Časový rozsah: 1817 - 1945 (1947)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-128
Číslo listu NAD: 148
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru a představenstva obce z let 1867-1912, matriku příslušníků obce 1901-1944, parcelní protokoly 1826-1928, podací protokoly 19361944, spisový materiál 1817-1947, účetní knihy 1863-1945, účetní aktový materiál 1920-1941, katastrální mapu obce 1826, razítko  cca r. 1870

Časový rozsah: 1819 - 1945 (1963)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-118
Číslo listu NAD: 139
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje kroniku z let 1923-1963, spisový materiál 1924 -1943, účetní knihy 1926-1945

Časový rozsah: 1827 - 1945 (1966)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-119
Číslo listu NAD: 140
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1908-1939, knihy evidence obyvatel 1869-1942, podací protokoly 1922-1944, účetní aktový materiál 1907-1942, spisový materiál 1827-1938, pamětní knihu 1924-1966

Časový rozsah: (1334) 1885 - 1945 (1975)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-120
Číslo listu NAD: 141
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru a zastupitelstva z let 1896-1944, obecní matriku 1921-1930, opovědní knihu 1885-1935, podací protokoly 1931-1950, účetní knihy 1924-1950, účetní aktový materiál 1937-1945, pamětní knihu 1924-1975

Časový rozsah: 1773 - 1945 (1955)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-122
Číslo listu NAD: 142
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru, zastupitelstva  pléna MNV z let 1899-1955, rady 1936-1948, komisí 1922 -1950, matriku 1883, pozemkovou knihu 1816, hraniční protokol 1787, podací protokoly 1922-1945, spisový mat. 1798-1936, účetní knihy 1796-1951, účetní aktový mat. 1907-1944

Časový rozsah: 1695 - 1945 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-123
Číslo listu NAD: 143
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obec. zastupitelstva a rady z let 1888-1949, gruntovní knihu 1826, knihy evidence obyvatel 1868-1947, podací protokoly 1901-1946, spisový materiál 1695-1942, účetní knihy 1718-1948, účetní akt. mat. 1921-1945, katastrální mapu 1872, nezprac. písemnosti 1915-1928, pamětní knihy 1848-1882, 1928-1945(1947)

Časový rozsah: 1789 - 1945 (1964)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-124
Číslo listu NAD: 144
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obec. výboru a zastupitelstva z let 1903-1948, rady 1923-1952, komisí 1923-1950, matriku 1891, evidence pozemků 1789-1820, účetní knihy 1923-1945, spisový materiál 1878-1935, účetní aktový materiál 1933-1945, kroniku  1922 - 1932 a 1932-1964

Časový rozsah: 1811 - 1945 (1947)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-130
Číslo listu NAD: 151
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1871-1947, matriku obce 1904-1945, podací protokoly 1850-1945, účetní akt. materiál 1916-1922, účetní knihy 1811-1945, spisový materiál 1898-1943, stavební spisy a plány 1898-1943, katastrální plány obce 1926, 1899, písemnosti vyňaté ze schránky kříže z let 1848-1856, pamětní kniha 1923-1944.

Časový rozsah: 1844 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-171
Číslo listu NAD: 150
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy z let 1879-1950, podací protokol 1907-1923, pozemnostní archy 1897-1922, účetní knihy 1923-1949

Syndikovat obsah