Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny C
Časový rozsah: 1710 - 1954 (1976)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-066
Číslo listu NAD: 85
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1888-1951, knihy evid. obyvatel 1854-1945, parcelní protokol 1826, pamětní knihu 1926-1976, podací protokoly 1851-1939, spisový materiál 1777 -1945, účetní knihy 1710-1945, účetní aktový mat. 1927-1945,pečetidlo asi z roku 1780, razítko asi 1870

Časový rozsah: 1514 - 1945 (1961)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-067
Číslo listu NAD: 86
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1732-1842, pozemkové knihy 1612-1882, knihu smluv svatebních 1615-1739, knihu sirotčí 1531-1568, zápisy ze schůzí 1890-1944, podací prtokoly 1921-1945, index k pod.protokolům 1926-1943, spisový materiál 1873-1945, účetní knihy 1516-1945, výroční účty obecní 1939-1943, kroniku 1933-1939, horenskou knihu 1514-1676, knihy evidence obyvatel 1898-1945(51)

Časový rozsah: 1476 - 1945 (1963)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-177
Číslo listu NAD: 1 361
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1486-1764,1930, knihy pozemkové a horenské 1538-1852, robotní rejstřík 1848, protokoly ze schůzí 1855-1950, podací protokoly 1916-1943, spisový mat. 1572-1947, účetní knihy 1591-1951, stavební plány 1871-1923, katastrální mapa 1831, pamětní knihu (retrospektiv. od.1891) 1922-1963.

Časový rozsah: 1622 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-090
Číslo listu NAD: 108
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1874-1951, matriku obce 1901-1948, účetní knihy 1833-1945, účetní aktový materiál 1926-1934, typář 1622, stavební plány b.d., pamětní knihu 1923-1945

Časový rozsah: 1751 - 1949 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-092
Číslo listu NAD: 110
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1891-1952, matriku obce 1897-1942, trestní rejstřík 1892-1938, parcelní protokoly 1825, 1908, podací protokoly 1906-1946, spisový materiál 1917-1945, účetní knihy 1876-1949, listiny 1751,1842

Časový rozsah: 1554 - 1945 (1964)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-108
Číslo listu NAD: 127
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1554-1795, zápisy ze schůzí 1858 -1944, knihy evidence obyvatel 1864-1948, pozemkové knihy 1570-1638, parcelní protokoly 1826, 1892,1938, pamětní knihy 1755-1964, podací protokoly 1873-1947, spisový materiál 1672 -1945, účetní knihy 1672-1948, účetní aktový materiál 1778-1945, truhlu 1775.

Časový rozsah: 1592 - 1965 (1967)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-129
Číslo listu NAD: 149
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu z roku 1592,  zápisy obecního zastupitelstva a výboru z let 1891-1951, rady 1921-1942, komisí 1926-1944, gruntovní knihu 1593-1867, urbář 1668, knihy evidence obyvatel 1918-1949, podací protokoly 1922-1945, indexy k pod. protokolům 1938-1945, spisový materiál 1614-1945, účetní knihy 1640-1949, účetní aktový materiál 1886-1945, kroniku 1935 -1967

Časový rozsah: 1918 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-136
Číslo listu NAD: 158
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecní rady z let  1923-1945, spisový materiál 1933, účetní akt. materiál 1944-1945, pamět ní knihu 1918-1950

Časový rozsah: 1749 - 1949 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-138
Číslo listu NAD: 161
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu z r. 1909, zápisy ze schůzí obecního výboru, zastupitelstva a rady z let 1899-1944, komisí 1921-1952, knihy evidence obyvatel 1911-1946, parcelní protokoly 1841,1909, podací protokoly 1919-1938, spisový materiál 1827 -1947, účetní knihy 1813-1950, účetní aktový materiál 1923-1 945, stavební plány 1926-1945, pamětní knihu 1749-1843

Časový rozsah: 1521 - 1955 (1979)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-144
Číslo listu NAD: 166
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1521-1870, zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva a rady 1919-1946, komisí 1909-1951, knihy evidence obyvatel 1904-1944, gruntovní knihy 1738-1887 podací protokoly 1850-1945, spisový materiál 1616-1945, účet ní knihy 1677-1945, účetní aktový materiál 1635 -1945, stavební plány 1906 -1945 katastrální mapu 1904,
pečetidla 1690 - 1900, kroniku 1923-1979

Syndikovat obsah