Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny C
Časový rozsah:
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: xxx
Číslo listu NAD: 0
Tématický popis fondu:
Časový rozsah: 1576 - 1945 (1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-017
Číslo listu NAD: 45
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1576-1782, zápisy ze schůzí 1717 -1949, knihy týkající se pozemků 1578-1918, knihy týkající se evidence obyvatel 1848-1949, spisový materiál 1701-1950, spisový materiál 1701-1950, účetní knihy 1661-1945, účetní aktový materiál 1938-1945, typář 1856, mapy 1908-1910, kroniku 1919-1959
Chmelíčkův podpůrný studentský fond 1789-1944.

Časový rozsah: 1442 - 1948 (1955)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-36
Číslo listu NAD: 60
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 39 listin z let 1455-1846, z nichž nejdůležitější je  privilegium Ladislava Pohrobka z roku 1455. Dále fond obsahuje 222 úředních knih  z let 1442-1945(55) velmi důležité jsou knihy pamětí a kšaftů
(1442-1509), knihy smluv svatebních, přípovědí, rychtářská a horenská registra. 20 ks podacích protokolů z let 1828-1945,  8 ks indexů z let 1853-1945. 3 pečetidla a jedno razítko z let 1543-1910 (nejstarší je pečetidlo města Ivančice se znakem  tři poháry a opisem SIGILLUM CIVITATIS DE EYWANCZICZ  z roku 1543. Spisy z let 1560-1945(50) jsou uloženy v 225 kar. a 2 fasc.. Významé jsou dobře dochovány písemnosti judiciální spisovny magistrátu. 11 plánů z let 1852-1929 a 1 fotografii z roku 1900.

Časový rozsah: 1416 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-134
Číslo listu NAD: 156
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let listiny z let 1416-1824, kopiář korespondence 1635-1638, knihu radních porotokolů 1755-1783, zápisy ze schůzí rady 1904-1943, obecního výboru a zastupitelstva1831-1943, knihy kupů a prodejů 1550-1831, gruntovní knihy 1736-1884, knihu svatebních smluv 1744-1825, kniha testamentů 1789-1819, knihy evidence obyvatel 1835-1945, pamětní knihu 1665-1740, podací protokoly 1819-1926, indexy k pod. protokolům 1910-1940, spisový mat. 1705-1945, účetní knihy 1588-1944, účetní akt. materiál 1782-1938, typáře (1800-1890), album fotografií a pohlednic 1890-1930, knihu nařízení 1780-1811.

Časový rozsah: 1542 - 1951 (1964)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-007
Číslo listu NAD: 36
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1638-1794, zápisy ze schůzí z let 1842-1949, rychtářská registra 1542-1847,  knihy evidence obyvatel 1850-1948, spisový materiál 1669-1945 mj. věcně řazená korespondence, obecní účty 1592-1920, podací protokoly 1850-1942, horenské rejstříky 1708-1845, pamětní knihy 1832, 1929-1957, hlavní účetní knihy 1923-1945, knihy sirotčích účtů 1564-1618, kostelní účty 1708-1734

Časový rozsah: 1718 - 1949 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-016
Číslo listu NAD: 44
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1786 a 1831, zápisy ze schůzí 1894-1950, knihy týkající se evidence obyvatel 1848-1940, podací protokoly 1901-1945, spisový materiál 1718-1944, účetní knihy 1886-1943, účetní aktový materiál 1899-1945, stavební plány 1889-1944, pečetidlo 19.stol., razítka 1750-1 945, pamětní knihu 1814-1909, kroniku 1890-1900

Časový rozsah: 1918 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-136
Číslo listu NAD: 158
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecní rady z let  1923-1945, spisový materiál 1933, účetní akt. materiál 1944-1945, pamět ní knihu 1918-1950

Časový rozsah: 1521 - 1955 (1979)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-144
Číslo listu NAD: 166
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1521-1870, zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva a rady 1919-1946, komisí 1909-1951, knihy evidence obyvatel 1904-1944, gruntovní knihy 1738-1887 podací protokoly 1850-1945, spisový materiál 1616-1945, účet ní knihy 1677-1945, účetní aktový materiál 1635 -1945, stavební plány 1906 -1945 katastrální mapu 1904,
pečetidla 1690 - 1900, kroniku 1923-1979

Časový rozsah: 1871 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-170
Číslo listu NAD: 29
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1913-1947, knihy evidence obyvatel 1871-1948, parcelní protokol 1917, podací protokoly 1918-1944, spisový materiál 1913-1945, účetní knihy 1924-1951, účetní aktový materiál 1916-1944, kroniku obce 1923-1948, razítko z roku cca 1880

Časový rozsah: 1753 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-001
Číslo listu NAD: 30
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1850-1950, knihy evidence obyvatel 1850-1940, parcelní protokoly 1826, 1887, podací protokol 1941-1946, spisový materiál 1753-1916, účetní knihy 1873-1949, účetní aktový materiál 1903-1944, kroniku 1929-1945

Syndikovat obsah