Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny C
Časový rozsah:
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: xxx
Číslo listu NAD: 0
Tématický popis fondu:
Časový rozsah: 1576 - 1945 (1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-017
Číslo listu NAD: 45
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1576-1782, zápisy ze schůzí 1717 -1949, knihy týkající se pozemků 1578-1918, knihy týkající se evidence obyvatel 1848-1949, spisový materiál 1701-1950, spisový materiál 1701-1950, účetní knihy 1661-1945, účetní aktový materiál 1938-1945, typář 1856, mapy 1908-1910, kroniku 1919-1959
Chmelíčkův podpůrný studentský fond 1789-1944.

Časový rozsah: 1442 - 1948 (1955)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-036
Číslo listu NAD: 60
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 39 listin z let 1455-1846, z nichž nejdůležitější je  privilegium Ladislava Pohrobka z roku 1455. Dále fond obsahuje 222 úředních knih  z let 1442-1945(55) velmi důležité jsou knihy pamětí a kšaftů
(1442-1509), knihy smluv svatebních, přípovědí, rychtářská a horenská registra. 20 ks podacích protokolů z let 1828-1945,  8 ks indexů z let 1853-1945. 3 pečetidla a jedno razítko z let 1543-1910 (nejstarší je pečetidlo města Ivančice se znakem  tři poháry a opisem SIGILLUM CIVITATIS DE EYWANCZICZ  z roku 1543. Spisy z let 1560-1945(50) jsou uloženy v 225 kar. a 2 fasc.. Významé jsou dobře dochovány písemnosti judiciální spisovny magistrátu. 11 plánů z let 1852-1929 a 1 fotografii z roku 1900.

Časový rozsah: 1561 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-111
Číslo listu NAD: 130
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1561-1907, zápisy ze schůzí 1851 -1949, parcelní protokoly 1826-1912, knihy evidence obyvatel 1863-1949, podací protokoly 1888-1945, indexy 1877-1896, spisový materiál 1771-1945, účetní knihy 1644-1944, účetní akt. materiál 1855-1944, mapy 1862-1944, pečetidla 1690-1878 pamětní knihu 1889-1926

Časový rozsah: 1416 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-134
Číslo listu NAD: 156
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let listiny z let 1416-1824, kopiář korespondence 1635-1638, knihu radních porotokolů 1755-1783, zápisy ze schůzí rady 1904-1943, obecního výboru a zastupitelstva1831-1943, knihy kupů a prodejů 1550-1831, gruntovní knihy 1736-1884, knihu svatebních smluv 1744-1825, kniha testamentů 1789-1819, knihy evidence obyvatel 1835-1945, pamětní knihu 1665-1740, podací protokoly 1819-1926, indexy k pod. protokolům 1910-1940, spisový mat. 1705-1945, účetní knihy 1588-1944, účetní akt. materiál 1782-1938, typáře (1800-1890), album fotografií a pohlednic 1890-1930, knihu nařízení 1780-1811.

Časový rozsah: 1445 - 1945 (1958)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-162
Číslo listu NAD: 183
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1445-1793, sirotčí registra 1570 -1606, kopiář privilegií 1713, zápisy ze schůzí obecního výboru a zastupitelstva1850 -1940, představenstva a městské rady 1893-1939, komisí 1890-1957, knihy evidence obyvatel 1849-1958, parcelní protokoly 1826,1880, Ederovu nadaci 1867-1906, opisy pamětních knih 1937-1945, podací protokoly 1748-1945, indexy k pod.protokol 1890-1946, spisový materiál 1538-1948, účetní knihy 1533-1955, účetní aktový materiál 1866-1945, stavební plány 1873-1924 a nezpracované písemnosti 1700-1792

Časový rozsah: 1542 - 1951 (1964)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-007
Číslo listu NAD: 36
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1638-1794, zápisy ze schůzí z let 1842-1949, rychtářská registra 1542-1847,  knihy evidence obyvatel 1850-1948, spisový materiál 1669-1945 mj. věcně řazená korespondence, obecní účty 1592-1920, podací protokoly 1850-1942, horenské rejstříky 1708-1845, pamětní knihy 1832, 1929-1957, hlavní účetní knihy 1923-1945, knihy sirotčích účtů 1564-1618, kostelní účty 1708-1734

Časový rozsah: 1718 - 1949 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-016
Číslo listu NAD: 44
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1786 a 1831, zápisy ze schůzí 1894-1950, knihy týkající se evidence obyvatel 1848-1940, podací protokoly 1901-1945, spisový materiál 1718-1944, účetní knihy 1886-1943, účetní aktový materiál 1899-1945, stavební plány 1889-1944, pečetidlo 19.stol., razítka 1750-1 945, pamětní knihu 1814-1909, kroniku 1890-1900

Časový rozsah: 1554 - 1945 (1971)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-032
Číslo listu NAD: 57
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1554,1592, zápisy ze schůzí 1850 -1944, gruntovní knihy 1556-1744, spisový materiál 1851-1945 obecní účty 1729-1899, parcelní protokoly 1826,1893, podací protokoly 1852-1945, kroniku 1852-1945, vodní spisy 1881-1942

Časový rozsah: 1722 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-052
Číslo listu NAD: 72
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1722-1844, zápisy ze schůzí 1850-1950, knihy evidence obyvatel 1798-1942, knihu kupů a prodejů 1798-1847, podací protokoly 1904-1948, spisový mat. 1775-1949, účetní knihy 1789-1947, účetní aktový materiál 1910-1945, katastrální plány 1826, razítko z roku 1880, mapu z roku 1826, kroniku 1951

Syndikovat obsah