Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny N
Časový rozsah: 1946 - 1980 (2001)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-065
Číslo listu NAD: 322
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19491975, zápisy ze schůzí finanční komise 1961-1973, knihy evidence obyvatel 1960-1977, podací protokoly 1957-1976, spisový materiál 1952-1978, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1946-1979, kroniky 1964-1974, 1974-1977(2001)

Časový rozsah: (1944) 1945 - 1980 (1988)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-067
Číslo listu NAD: 328
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy z rady a pléna z let 1947-1980, komisí 1965-1980, podací protokoly 1944-1980, spisový materiál 1945-1980, účetní knihy 1946-1969, účetní aktový materiál 1946-1964, technický projekt mostu přes řeku 1959, kroniku z let 1945-1980(1988).

Časový rozsah: 1948 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-027
Číslo listu NAD: 1 188
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje voličské seznamy z roku 1949, hl. účetní knihy 1948-1950, výroční účty obecní 1948

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-068
Číslo listu NAD: 330
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1945-1980, komisí 1958-1980, knihy evidence obyvatel 1952-1980, parcelní protokol 1948, podací protokoly 1960-1980, spisový materi ál 1951-1980, účetní knihy 1945-1972, účetní aktový materiál 1946-1960

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-069
Číslo listu NAD: 333
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1953-1980, komisí 1956-1971, podací protokoly 1947-1980, spisový materi ál 1946-1980, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1946-1980, parcelní protokol 1950, fotografie budovy JZD z roku 1960, pamětní knihu 1963-1971

Časový rozsah: 1945 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-028
Číslo listu NAD: 1 189
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje stavební spisy a plány z let 1945-1947, účetní knihy 1947-1948 a hl. obecní rozpočty a účty 1946-1949

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-070
Číslo listu NAD: 337
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1945-1980, komisí 1955-1976,knihy evidence obyvatel 1949-1980,podacípro tokoly 1946-1972, spisový materiál 1951-1980, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1946-1980

Časový rozsah: 1945 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-029
Číslo listu NAD: 339
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí rady a plána z let 1945 -1976, spisový materiál 1956-1969, hlavní účetní knihy 1950, 1953, knihy příjmu a vydání 1956-1976, rozpočty 1950-1958, 1974, pokladní knihu 1974-1976

Časový rozsah: 1945 - 1978
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-030
Číslo listu NAD: 343
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1945-1970, komisí 1945-1976, podací protokoly 1945-1963, spisový materi ál 1947-1976, hlavní účetní knihy 1946-1953, knihy příjmů a výdajů 1954-1976, deníky 1948-1970, rozpočty a výroční účty 1949-1970

Časový rozsah: 1946 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-031
Číslo listu NAD: 347
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1946-1976, komisí 1957-1976, podací protokoly 1946-1976, spisový materiál 1950-1976, účetní knihy 1959-1976, rozpočty MNV 1970-1973, soupis parcel 1966,1969, seznam domů 1976, deník 1972 - 76.

Syndikovat obsah