Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny N
Časový rozsah: (1924) 1945 - 1990
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-062
Číslo listu NAD: 309
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19521974, spisový materiál 1976-1979, účetní knihy 1960-1971, účetní aktový materiál 1957-1969, kroniku 1924-1975

Časový rozsah: (1936) 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-063
Číslo listu NAD: 313
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19591980, komisí 1955-1978, matriky 1936-1950, podací protokoly 1945-1980, spisový materiál 1946-1980, účetní knihy 19581980, účetní aktový materiál 1946-1980

Časový rozsah: (1927) 1944 - 1960 (2002)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-023
Číslo listu NAD: 1 184
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1951-1959, podací protokoly 1945-1954, účetní knihy 1949-1960, účetní aktový materiál 1946-1953, pamětní kniha (1927)1945 - 1960(2002)

Časový rozsah: 1946 - 1976 (1978)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-022
Číslo listu NAD: 312
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1946-1976, komisí 1958-1969, podací protokoly 1946-1976, spisový materiál 1950-1978, účetní knihy 1946-1976, účetní aktový materiál 1946-1969

Časový rozsah: 1946 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-039
Číslo listu NAD: 1 187
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pozemnostní arch z roku 1949, hl.účetní knihu 1946-1950, deník 1949, výroční účet obecní 1948

Časový rozsah: (1935) 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-066
Číslo listu NAD: 326
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1959-1964, 1970-1980, finanční komise 1977, podací protokoly 1948-1980, spisový materiál 1949-1979, účetní aktový materiál 1946-1947, kroniku z let 1935-1962

Časový rozsah: 1945 - 1990 (2001)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-024
Číslo listu NAD: 317
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1947-1976, komisí 1954-1975, obecní lesy 1949-1958, podací protokoly 1952-1976, spisový materiál 1945-1976, účetní knihy 1945-1976, účetní aktový materiál 1945-1959, stavební plány 1949, VŽ 1960-1970, kroniky obce 1964 - 1990(2001)

Časový rozsah: 1945 - 1976 (1977)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-025
Číslo listu NAD: 318
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1945-1967, komisí 1961-1976, spisový materiál 1962-1977(mj.evidenční listy pozemků 1971, soupis parcel 1971, volební spisy 1971, účetní knihy 1956-1976

Časový rozsah: 1946 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-026
Číslo listu NAD: 319
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1946-1964, 1972-1976, komise veřejného pořádku 1972-1973, podací protokoly 1950-1964, spisový materiál 1959,1964,1972-1976, účetní knihy 1947-1976, účetní aktový materiál 1946-1952, seznam domů 1977, deník 1972-1976,

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-064
Číslo listu NAD: 320
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1948-1980, komisí 1950-1980, podací protokoly 1946-1980, spisový materi ál 1945-1980, účetní knihy 1945-1980, účetní aktový materiál 1946-1979

Syndikovat obsah