Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny N
Časový rozsah: 1946 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-058
Číslo listu NAD: 293
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1951-1970, podací protokol 1948-1952, spisový materiál 1960-1973, účetní knihy 1946-1976, účetní aktový mat. 1950-1976.

Časový rozsah: (1935) 1945 - 1976 (1996)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-017
Číslo listu NAD: 296
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19501976, komisí 1953-1976, výboru žen 1957-1967, podací protoko ly 1946-1976, spisový materiál 1944-1973, účetní knihy 19451970, účetní akt. mat. 1946-1970, kroniky obce (1935) 1958 - 1970 a 1971 - 1976(1996)

Časový rozsah: (1941) 1945 - 1976 (1978)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-019
Číslo listu NAD: 297
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1951-1976, komisí 1941-1961, podací protokoly 1944-1964, spisový materiál 1949-1978, účetní knihy 1946-1970, účetní aktový materiál 1947-1976 a stavební plány 1967-1975, knihy evid. obyvatel 1945-1976.

Časový rozsah: 1945 - 1976 (1989)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-020
Číslo listu NAD: 298
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1945-1976, komisí 1958-1976, podací protokoly 1949-1976, spisový materiál 1946-1977, účetní knihy 1946-1976, účetní aktový ma teriál 1947-1975, katastrální mapu z roku 1978

Časový rozsah: 1948 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-004
Číslo listu NAD: 1 178
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19481953, poznámky ke kronice z let 1951-1952, podací protokol 1949, kroniku z roku 1951

Časový rozsah: 1954 - 1980 (1991)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-059
Číslo listu NAD: 304
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí, rady a pléna MNV z let 19591980, komisí 1956-1973, kroniku obce 1976-1977, podací proto koly 1957-1980, spisový materiál 1954-1980, účetní knihy 1955-1980, rozpočty MNV 1957, 1964-1980, kroniku obce 1979-1980(1991).

Časový rozsah: 1945 - 1980 (1997)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-060
Číslo listu NAD: 305
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1960-1980, komisí 1947-1980, knihu evidence obyvatel 1945-1980(1989), podací protokol 1972-1980,spisový materiál 1946-1980, účetní knihy 1945-1980, účetní aktový materiál 1946-1979, projektová dokumentace 1958, 1962, 1966, 1973

Časový rozsah: 1948 - 1960
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-021
Číslo listu NAD: 1 183
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1948-1960

Časový rozsah: 1946 - 1980 (1990)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-061
Číslo listu NAD: 306
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1947-1980, komisí 1958-1980, podací protokoly 1948-1980, spisový materiál 1946-1980, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1946-1979,
nezpracován materiál z let 1963-1983.

Časový rozsah: (1938) 1945 - 1990 (2004)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-110
Číslo listu NAD: 307
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1945-1990, občanských výborů 1976-1990, komisí 1946-1986, výboru žen 1949-1982, knihy vydaných stavebních povolení 1958-1983, podací protokoly 1945-1991, rejstříky k pod. protokolům 1945-1985, spisový materiál  z let (1938)1945-1990 mj. volební spisy 1945-1990, seznamy Němců, odsun 1945-1946, konfiskace německého majetku 1945-1968, výstavba (1938)1945-1989, zrušení živností 1957-1959, zemědělství -zavedení národní správy1945-1963, vystěhování ze zemědělské usedlosti 1946-1972, zdravotnictví - stanovení lékař. obvodů 1948, kultura mj. ustanovení místní osvětové rady 1946-1962, jmenování obecního kronikáře 1946, cirkevní záležitosti - mj. seznam řádových sester  1945, 1948, převod Benediktinského kláštera na stát 1959, korespodnence řazená dle podacího protokolu 1972-1985, účetní knihy 1945-1990, kroniku 1965-1980.

Syndikovat obsah