Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny N
Časový rozsah: (1943) 1945 - 1990 (1991)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-120
Číslo listu NAD: 279
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna, podací protokoly 1947 - 1988, spisový materiál, účetní knihy, 2 mapy a pamětní knihu z let 1957 - 1989.

Časový rozsah: (1923) 1945 - 1976 (2000)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-011
Číslo listu NAD: 280
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19451976, komisí 1962-1964, honebního výboru 1948-1954, výboru žen 1959-1966, podací protokoly 1946-1966, spisový materiál 1945-1976, hlavní účetní knihy 1945-1952, knihy příjmů a výdajů 1954-1976, pokladní deníky 1954-1965, rozpočty MNV 1950 -1965, kroniku (1923)1945-1976(2000).

Časový rozsah: 1945 - 1980 (1990)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-054
Číslo listu NAD: 282
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1952-1980, 1990, komisí 1958-1980, výboru žen 1958-1964, parcelní protokol 1947-1948, podací protokoly 1945-1980, spisový materiál 1946-1980, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 19 46-1975, mapu porostu 1951, knihy evidence obyvatel 1972-1980(1987), nezpracován spisový materiál z let 1945-1980(1990), pamětní knihu 1945-1980

Časový rozsah: 1946 - 1964 (1969)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-014
Číslo listu NAD: 283
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje účetní knihy z let 1946-1964, účetní aktový materiál 1946-1964 a spisový materiál z let 1948-1969.

Časový rozsah: 1945 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-015
Číslo listu NAD: 284
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1945-1976, účetní knihy 1959,1972-1970, obecní rozpočty 1953, 1973.

Časový rozsah: (1935) 1945 - 1990 (2004)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-055
Číslo listu NAD: 286
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1947-1980, matriky příslušníků obce 1950, trestní knihu 1950, podací protokoly 1947-1980, spisový materiál 1948-1980, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1948-1976, stavební plány 1971, 1975 a kroniku z let (1935)1945-1990(2004).

Časový rozsah: 1945 - 1990 (1991)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-121
Číslo listu NAD: 288
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy plenárního zasedání, zápisy ze schůzí rady, zápisy jednotlivých komisí. Spisový materiál obsahuje písemnosti o sloučení obcí v roce 1946, písemnosti NF, jednací řád rady MNV, písemnosti jednotlivých komisí, písemnosti zachycující výstavbu v obci aj. fond dále obsahuje pamětní knihu z let 1946-1984 a kroniku obce z let 1985-1989.

Časový rozsah: 1946 - 1980 (1991)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-056
Číslo listu NAD: 291
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19471975, komisí 1959-1980, výboru žen 1957-1964, kroniku obce 1956-1977, podací protokoly 1946-1980, indexy k pod. protok. 1955-1958, spisový materiál 1951-1971, účetní knihy 19461970, účetní akt. materiál 1946-1962, kroniku 1978-1980(91)     .

Časový rozsah: 1949 - 1963
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-016
Číslo listu NAD: 292
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19501963, podací protokoly 1955-1961, účetní knihy 1950-1962, obecní rozpočty 1952-1959.

Časový rozsah: (1940) 1945 - 1980 (1985)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-057
Číslo listu NAD: 294
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19461962, komisí 1950-1976, výboru žen 1952-1957, kroniky obce 1940-1984, podací protokoly 1946-1956, spisový materiál 1953 -1979, účetní knihy 1946-1979, účetní aktový materiál 19571975.

Syndikovat obsah