Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny N
Časový rozsah: (1939) 1945 - 1990 (2005)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-116
Číslo listu NAD: 268
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mj.  zápisy ze schůzí pléna MNV 1947-1987, rady MNV 1948 -1989, zápisy komisí, podací protokoly, knihu přihlášených a odhlášených osob 1968 - 1987, písemnosti týkající se voleb, zemědělství, majetku, účetní knihy, knihy příjmů a výdajů.

Časový rozsah: (1938) 1945 - 1990 (1991)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-117
Číslo listu NAD: 269
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 65 ks úředních knih, 16 podacích protokolů, 1 rejstřík k podacímu protokolu, 65 kartonů spisového materiálu z období 1945 - 1990, 124 ks účetních knih, 5 plánů a 3 fotografie.

Časový rozsah: (1943) 1945 - 1990 (1998)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-118
Číslo listu NAD: 271
Tématický popis fondu:

Zápisy rady MNV za většinu roku 1945 se nacházejí ve fondu Archiv obce Mokrá. Chybí zápisy ze schůzí pléna MNV od poloviny roku 1948 do roku 1954 a zápisy ze schůzí rady MNV od poloviny roku 1951 do roku 1954. Zápisy z jednotlivých komisí jsou pouze pro některé roky.
Spisový materiál obsahuje volební materiály, plány  a hodnocení práce rady, pléna a komisí, hodnocení funkcionářů MNV, přehledy o hospodaření MNV, písemnosti týkající se změn vlastnictví majetku po roce 1945, evidence půdy, dokumenty o činnosti společenských organizací a další. Měsíční výkazy o příjmech a vydáních MNV z roku 1955  a čtvrtletní výkazy o příjmech a vydáních MNV z roku 1958 byly  ve fondu ponechány proto, že se nedochovaly roční výkazy o příjmech a vydáních MNV z těchto let.

Časový rozsah: 1945 - 1990
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-114
Číslo listu NAD: 272
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál 1945-1990

Časový rozsah: (1892) 1945 - 1986 (1995)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-052
Číslo listu NAD: 273
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1951-1980, komisí 1946-1980, kroniku obce 1951-1969, podací protokoly 1946-1980, rejstříky k pod. protokolům 1946-1952, spisový materiál 1954-1980, účetní knihy 1946-1990, účetní akt. materiál 1946-1976, sestavy 1978-1979, kroniku obce 1970 - 1980(1995)

Časový rozsah: 1945 - 1983
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-053
Číslo listu NAD: 274
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19451980, komisí 1949-1979, výbor žen 1956-1966, podací protokoly 1948-1980, spisový materiál 1954-1976, účetní knihy 19461980, rozpočty MNV z let 1961-1979.

Časový rozsah: (1927) 1945 - 1990
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-119
Číslo listu NAD: 275
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí pléna a rady MNV, zápisy ze schůzí komisí většinou od roku 1960. Spisový materiál obsahuje volební spisy, jednací řády, plány práce, dále materiály dokumentující výstavbu v obci, zemědělskou činnost a místní hospodaření. Fond obsahuje také dva díly kroniky obce (1927) 1945 - 1982 a 1983 - 1988.

Časový rozsah: 1946 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-012
Číslo listu NAD: 277
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1958-1971, podací proto koly 1957-1971, spisový materiál 1946-1971, účetní knihy 1950-1976, účetní akt. materiál 1946-1971.

Časový rozsah: 1945 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-003
Číslo listu NAD: 1 164
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1945-1949, účetní knihy 1945-1950, účetní aktový materiál 1946-1948

Časový rozsah: 1945 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-013
Číslo listu NAD: 278
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1946-1976, podací protokoly 1946-1976, spisový materiál 1953, 1960-1968, účetní knihy 1945-1976, účetní akt. mat. 1945-1976.

Syndikovat obsah