Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny N
Časový rozsah: 1945 - 1980 (1990)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-043
Číslo listu NAD: 241
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19481980, komisí 1947-1980, osvětové besedy 1955-1971, podací protokoly 1945-1980, spisový materiál 1946-1980, účetní knihy 1945-1980, účetní aktový materiál 1946-1980

Časový rozsah: (1929) 1945 - 1990 (1999)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-108
Číslo listu NAD: 242
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí zastupitelstva, rady a komisí z let (1929)1945-1990, kroniky 1972-1990(1999),  podací protokoly 1945-1990, index k podacímu protokolu 1955, spisový materiál 1945-1990, hlavní účetní knihy 1946-1953, knihy příjmů 1954-1990, knihy výdajů 1954-1989, deníky MNV 1948-1989, deníky provozoven MNV 1965-1984, sborníky 1948-1963.
V roce 2011 doplněny pamětní knihy Sboru pro občanské záležitosti 1959 - 1990 (1993), kronika letního kina 1973 - 1990.

Časový rozsah: 1946 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-044
Číslo listu NAD: 243
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1960-1980, komisí 1967-1980, podací protokoly 1950-1980, spisový materiál 1951-1980, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1948-1980.

Časový rozsah: (1926) 1945 - 1980 (1981)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-045
Číslo listu NAD: 246
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19521980, zápisy komisí 1956-1980, podací protokoly 1946-1980, spisový materiál 1947-1980, účetní knihy 1946-1961, rozpočty MNV 1953-1980.

Časový rozsah: (1928) 1945 - 1978
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-046
Číslo listu NAD: 247
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19531972, komisí 1950-1971, výboru žen 1957-1966, kroniku obce 1928-1972, podací protokoly 1944-1968, spisový materiál 1945 -1978, účetní knihy 1944-1976, účetní aktový materiál 1946-1966 a katastrální mapu obce z roku 1949.

Časový rozsah: (1943) 1945 - 1990 (1994)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-109
Číslo listu NAD: 248
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy z pléna a rady MNV z let 1952-1988, komisí 1946-1990, výboru žen 1950-1952, knihy evidence obyvatel 1950-1990(1994), pamětní knihu narození 1976-1989, podací protokoly 1953-1989, spisový materiál  (1943)1945-1990 mj. volební spisy, úprava hranic mezi obcemi, výstavba, účetní knihy (1944)1945-1990(1993)

Časový rozsah: 1945 - 1990 (2010)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-007
Číslo listu NAD: 253
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1952-1 976, komisí 1960-1976, podací protokoly 1945-1950, spisový materiál 1946-1975, účetní knihy 1946-1976, účetní aktový mat. Dopúlněna kronika obce 1945 - 2010.

Časový rozsah: 1951 - 1983 (1987)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-047
Číslo listu NAD: 254
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy z rady a pléna MNV z let 1952-1980, komisí 1959-1980, podací protokoly 1957-1980, spisový materi ál 1951-1980, účetní knihy 1958-1980, rozpočty MNV 1961-1980 album fotodokumentace obce z r. 1971 a z roku 1983, kroniku obce 1972 -1980(1987)

Časový rozsah: 1945 - 1990 (1992)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-006
Číslo listu NAD: 256
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí rady a pléna z let 1947 -1987, komisí 1946-1990(92), zápisy ze schůzí VŽ 1953-1959 podací protokoly 1959-1976, spisový materiál 1956-1959, účet ní knihy 1945-1976, hlavní obecní rozpočty 1949-1963, pamětní knihu 1945 - 1990

Časový rozsah: (1921) 1945 - 1990 (1991)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-111
Číslo listu NAD: 257
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje: zápisy ze schůzí pléna (zápisy republikánské strany 1921-1938) a rady 1945-1990, komisí (1933)1945-1990, výboru žen 1952-1962, podací protokoly 1947-1986,
spisový materiál (1935) 1945-1990, účetní knihy: knihy příjmů 1959-1989, knihy výdajů 1969-1989, pokladní deníky (1942)1945-1990(1991), pokladní knihy 1976-1990.

Syndikovat obsah