Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny N
Časový rozsah: (1934) 1945 - 1990 (1991)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-104
Číslo listu NAD: 229
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí  rady a pléna MNV z let 1949-1990, komisí 1954-1990, výboru žen 1960-1966, hlavní účetní knihy 1948-1949, knihy příjmů 1956-1989, knihy výdajů 1956-1989, pokladní deníky 1948-1990, spisový materiál 1948-1990 (mj. volební spisy, převody majetku, stavební spisy), podací protokoly 1946 -1988, kroniku 1957-1975 (psaná retrospektivně).

Časový rozsah: (1938) 1945 - 1990 (1998)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-107
Číslo listu NAD: 232
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí pléna a rady z let 1946-1990, komisí (1938)1945-1990,
kroniku 1960-1990(1998), podací protokoly 1945-1990, spisový materiál (1940)1945-1990, knihy příjmů 1954-1990, knihy výdajů 1954-1990, deníky 1956-1990, deník pro nájem z obecních pozemků 1948-1949, výkazy o přírůstcích a úbytcích domů a bytů 1967-1990, soupis parcel 1973, rejstřík a seznam uživazelů pozemků 1973,1977.

Časový rozsah: 1945 - 1990
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-036
Číslo listu NAD: 233
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19491976, komise finanční 1960-1964, podací protokoly 1947-1952, spisový materiál 1945-1980, účetní knihy 1945-1976, účetní aktový materiál 1945-1970, 2 kroniky obce 1948-1990

Časový rozsah: 1945 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-037
Číslo listu NAD: 234
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19451964, podací protokol 1957-1965, spisový materiál 1949-1976, účetní knihy 1950-1965, účetní akt. materiál 1950-1965

Časový rozsah: 1945 - 1980 (1981)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-038
Číslo listu NAD: 235
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1951-1980, podací protokoly 1955-1963, účetní aktový mat. 1945-1980, spisový materiál 1946-1981, účetní knihy 1945-1980

Časový rozsah: (1944) 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-040
Číslo listu NAD: 236
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze chůzí rady a pléna MNV z let 1957-1980, komisí 1960-1980, podací protokoly 1949-1980, spisový materiál 1952-1980, účetní knihy 1944-1980, účetní akt. mat. 1945-1980

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-041
Číslo listu NAD: 237
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy z leet 1945-1980, podací protokol y 1945-1980, index k pod. protokolu 1956-1957, spisový matteriál 1945-1980, katastrální mapy po r. 1945, účetní akt. materiál 1946-1980, účetní knihy 1945-1980, 4 alba a l fasc. fotografií z let 1945-1980.

Časový rozsah: 1945 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-009
Číslo listu NAD: 238
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1945-1976, komisí 1956-1976, kroniku 1951-1976, podací protokoly 19501976, spisový materiál 1954-1976, účetní knihy 1946-1974, účetní akt. materiál 1952,1956-1964

Časový rozsah: 1945 - 1990 (1993)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-010
Číslo listu NAD: 239
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19471976, komisí 1960-1976, podací protokoly 1946-1966, spisový materiál 1946-1975, účetní knihy 1945-1976, účetní aktový ma teriál 1947-1976, kroniku obce 1975-1993 a kroniku Sboru pro občanské záležitosti 1974-1988

Časový rozsah: (1921) 1945 - 1980 (1998)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-042
Číslo listu NAD: 240
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19521980, komisí 1954-1980, podací protokoly 1952-1980, spisový materiál 1946-1980, účetní knihy 1948-1980, účetní akt. materiál 1946-1980, pamětní knihu (1921) 1945 - 1980 (1998).

Syndikovat obsah