Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny N
Časový rozsah: (1944) 1945 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-001
Číslo listu NAD: 1 165
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1945-1949, účetní knihy 1945-1949, podací protokoly 1944-1949, spisový materiál 1945 -1949, účetní aktový materiál 1945-1949

Časový rozsah: 1945 - 1990 (1994)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-098
Číslo listu NAD: 215
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzá plen. zasedání a rady z let 1946-1990. komisí 1957-1990, Osvětové besedy 1959-1960, podac í protokoly 1947-1989, spisový materiál 1945-1979 mj. volební materiály 1954-1979, seznam padlých příslušníků RA 1946-1947, založení JZD a seznam členů 1952-1953, hlavní účetní knihy 1946-1953, knihy příjmů a výdajů 1954-1990, peněžní deníky MNV 1946-1991, peněžní deníky MH 1966-1990, rozpočty 1946-1952, finanční vypořádání 1945-1952,1990, účetní sestavy č. 13 z let 1986-1990, zápisy ze schůzí výboru žen 1949-1951, revize hospodaření MNV 1976-1989, 4 kroniky z let 1946-1990(1993).

Časový rozsah: 1945 - 1990 (1999)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-032
Číslo listu NAD: 216
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1951-1980, komisí 1945-1980, výboru žen 1960-11968, podací protokoly 1945-1980, spisový materiál 1946-1980, účetní knihy 1945-1980, účetní akt. mat. 1945-1979, kroniku obce 1950 - 1990(1999)

Časový rozsah: 1945 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-005
Číslo listu NAD: 217
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19511976, komisí 1948-1976, výboru žen 1963-1966, podací protokoly 1949-1970, spisový materiál 1946-1976, účetní knihy 19461976, účetní aktový mat. 1945-1956, geometrické plány 1949

Časový rozsah: (1926) 1945-1990 (1993)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-101
Číslo listu NAD: 218
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí plenárního zasedání MNV z let 1947-1990, rady 1948-1989, občanských výboru Bílovice nad Svit., Řícmanice, Kanice z let 1988-1990, komisí 1936-1990, zápisy ze schůzí sboru důvěrníků lidové správy 1950, zápisy ze schůzí sboru pro občanské záležitosti 1967-1986, zápisy ze schůzí výboru žen 1954-1967, seznam vydaných domovských listů, vysvědčení zachovalosti a jiných průkazů 1946-1951, voličské seznamy 1948-1949, spisový materiál 1926-1990 (mj. konfiskace německého majetku, přihlášky k soupisy německého majetku), hlavní účetní knihy 1946-1953, knihy příjmů 1954-1986, knihy výdajů 1954-1989, deníky 1950-1990, peněžní deníky provozoven MNV 1965-1989, rozpočty MNV 1946-1989, finanční vypořádání 1946-1985, účetní sestavy 1977-1989, roční výkazy o základních prostředcích 1973 -1985, podací protokoly 1945-1993, rejstříky k pod. protokolům 1945-1984, kroniku obce 1946-1967, 1968-1991.

Časový rozsah: (1941) 1945 - 1988 (1989)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-079
Číslo listu NAD: 219
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let (1941) 1945-1989, komisí 1961-1985, podací protokoly 1947-1985, spisový materiál 1950-1982, účetní knihy 1946-1986, účetní aktový mat. 1946-1985

Časový rozsah: (1944) 1945 - 1990
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-099
Číslo listu NAD: 220
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí plenárního zasedání 1955-1989 rady 1944-1990, komisí 1954-1990, knihu evidence vojenských osob v záloze 1953-1954, evidenci půdy 1955-1964, podací proto koly 1954-1982, spisový materiál 1947-1982, hlavní účetní knihy 1946-1953, knihy příjmů 1954-1976, knihy výdajů 19541976, deníky 1945-1990, pokladní knihy 1954-1958, rozpočty 1947-1990, finanční vypořádání 1946-1990, účetní sestavy 1980-1990, inventarizace hospodářských prostředků 1955,1985, katastrální mapu 1947, situační náčrtky rekonstrukce ohradní zdi obecné školy 1948, kroniky školy 1957-1964.

Časový rozsah: 1945 - 1999
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-100
Číslo listu NAD: 221
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy z let 1949-1989, spisový materiál 1946-1990, účetní knihy 1945-1989, účetní akt. mat. 1946-1979, podací protokoly 1947-1951,1985-1990

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-033
Číslo listu NAD: 222
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy rady a pléna MNV z let 1954-1980, komisí a výboru žen 1957-1980, podací protokoly 1948-1961, spisový materiál 1946-1979, účetní knihy 1945-1980, účetní akto vý materiál 1945-1963

Časový rozsah: 1945 - 1990
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-034
Číslo listu NAD: 223
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19471990, komisí 1960-1990, podací protokoly 1947-1973, spisový materiál 1949-1990, účetní knihy 1945-1990, účetní aktový mat. 1945-1979, fotoalbum z r. 1977

Syndikovat obsah