Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny B
Časový rozsah: 1928 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-025
Číslo listu NAD: 1 634
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy 1928-1948, podací protokoly 1933-1948, rejstříky 1939-1945, spisový materiál 1939-1945

Časový rozsah: 1898 - 1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-023
Číslo listu NAD: 1 632
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje  úřední knihy 1898-1945 z toho 2 památníky 1898-1948, podací protokoly 1922-1946, rejstříky 1923-1943, spisový materiál 1901-1951

Časový rozsah: 1924 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-029
Číslo listu NAD: 1 638
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy z let 1926-1948, podací protokoly 1933-1946, rejstříky k pod protok. 1924-1945

Časový rozsah: 1922 - 1946
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-026
Číslo listu NAD: 1 635
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy 1926-1946, podací protokoly s rejstříky z let 1922-1946

Časový rozsah: 1938 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-027
Číslo listu NAD: 1 636
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje památník 1938-1950, úřední knihy 1938-1948, podací protokoly 1938-1945, rejstříky 1938-1945, spisový materiál 1939,1941.

Časový rozsah: 1921 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-028
Číslo listu NAD: 1 637
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje památník z let 1921-1928, úřední knihy 1937-1944, podací protokoly 1926-1945, rejstřík 1939-1944.

Časový rozsah: 1906 - 1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-030
Číslo listu NAD: 1 639
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje památník 1906-1943, úřední knihy 1906-1945, podací protokoly 1917-1947, rejstříky k pod. protokolům 1918-1944, spisový materiál 1936-1945.

Časový rozsah: 1916 - 1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-031
Číslo listu NAD: 1 640
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy (památník) 1918-1951, podací protokoly 1916-1945, rejstříky 1919-1944, spisový materiál 1933-1945

Časový rozsah: 1919 - 1944
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-032
Číslo listu NAD: 1 641
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze podací protokoly z let  1919-1944 a rejstříky k pod. protokolům 1919-1937

Časový rozsah: 1921 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-034
Číslo listu NAD: 1 643
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy včetně památniku z let 1921-1948, podací protokoly 1924-1945, rejstříky 1936-1944 a spisy 1938-1945

Syndikovat obsah