Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny D
Časový rozsah: [1700] - [1799]
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-044
Číslo listu NAD: 1 229
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje typář z 18 stol.

Časový rozsah: 1705 - 1859 (1860)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-011
Číslo listu NAD: 773
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovskou knihu 1816-1859, vyuční knihu 1816 -1860, spisy 1705-1860 a pečetidla 1738 a 18.stol.

Časový rozsah: [1760]
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-033
Číslo listu NAD: 1 225
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje typář z 18 stol.

Časový rozsah: 1739 - 1859 (1886)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-010
Číslo listu NAD: 778
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů + členů cechu z let 1834-1886, knihu učňů + příjem a vydání cechu 1840-1868, všeobecné cechovní artikule 1739, vyuční list z roku 1836 a pečetidlo z r. 1854

Syndikovat obsah