Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny D
Časový rozsah: 1837 - 1859 (1883)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-040
Číslo listu NAD: 795
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovskou knihu a rejstřík k ní z let 18371860, knihu učňů 1837-1883

Časový rozsah: 1824 - 1833
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-045
Číslo listu NAD: 1 355
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu jednacího protokolu z let 1824-1833

Časový rozsah: 1589 - 1859 (1874)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-023
Číslo listu NAD: 783
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny udělení privilegií abatyší Anežkou Kutínskou z roku 1589, vzorkovnici barev látek 1859, knihu členů cechu 1840-1874

Časový rozsah: 1777 - 1859 (1871)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-022
Číslo listu NAD: 784
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovskou knihu z let 1777-1842, zápisy o přijímání učňů 1783-1863, kvitance cechu 1802-1841, účetní knihu 1828-1871

Časový rozsah: 1794 - 1855
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-035
Číslo listu NAD: 791
Tématický popis fondu:

Z materiálů cechu se dochovaly pouze výuční listy z roku 1794-1847 a korespondence s nadřízenými úřady z roku 1855

Časový rozsah: 1699 - 1859 (1886)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-042
Číslo listu NAD: 794
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovské knihy z let 1763-1877, knihy tovaryšů 1823-1886, knihu učedníků 1772-1839, výuční list z roku 1738 a cechovní artikule 1699

Časový rozsah: [1560] - 1859 (1868)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-034
Číslo listu NAD: 772
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z roku 1711, typáře z 16.stol.a 17.st. účetní knihu 1807-1868 a výuční listy 1836-1843

Časový rozsah: 1682 - 1844
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-026
Číslo listu NAD: 785
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu potvrzení artikulí cechu z roku 1682, knihu záznamů 1719-1844, typář z 18.stol.

Časový rozsah: 1822 - 1859 (1870)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-020
Číslo listu NAD: 761
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1822-1870

Časový rozsah: 1850
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-009
Číslo listu NAD: 777
Tématický popis fondu:

Z cechu se dochovalo pouze pečetidlo z roku 1850

Syndikovat obsah