Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny D
Časový rozsah: 1579 - 1859 (1884)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-003
Číslo listu NAD: 769
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1579-1730, artikule cechu 1663, mistrovskou knihu 1691-1858, knihu přijatých do cechu a výuční knihu 1725-1855, vyuční listy 1687-1781, korespondenci 1819-1884

Časový rozsah: [1750] - 1802
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-036
Číslo listu NAD: 789
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu z 18. stol., fasc. výučních listů 1763 -1802

Časový rozsah: 1698 - 1700
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-038
Číslo listu NAD: 759
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje kopiáře z let 1698-1700

Časový rozsah: 1614 - 1859
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-004
Číslo listu NAD: 770
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1616-1802, mistrovské knížky a knihy zápisů učedníků 1687-1859, tovaryšskou knihu cechu 1790-1859, vandrovní knížku 1827, výuční listy 1691-1824, korespondenci 1773-1851 a typář z 18.stol.

Časový rozsah: 1573 - 1859
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-014
Číslo listu NAD: 760
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje cechovní artikule z let 1572,1662 a knihy zápisů 1726-1859

Časový rozsah: 1701 - 1857
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-027
Číslo listu NAD: 782
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje rejstřík cechu z let 1711-1775, knihu přípovědí 1745-1808, knihu učňů 1786-1820, knihu příjmů a vydání cechu 1701-1833, vysvědčení vydané cechem 1737, 1857

Časový rozsah: 1743 - 1859 (1885)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-008
Číslo listu NAD: 790
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisy z let 1780-1832 a pečetidlo z roku 1743, knihu členů 1744-1855

Časový rozsah: 1749 - 1859 (1911)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-041
Číslo listu NAD: 793
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovské knihy z let 1754-1886, knihy přijímání učedníků 1754-1886, výuční listy 1749-1835, výroční účty 1756-1819, knihy příjmů a vydání 1838-1911, potvrzení o zaplacení dlužných částek 1754-1798

Časový rozsah: 1805 - 1859 (1883)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-018
Číslo listu NAD: 762
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1805-1883 a knihu mistrů 1842-1883

Časový rozsah: 1567 - 1859
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-029
Číslo listu NAD: 771
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1567-1822, knihy zápisů 1755-1818, mistrovskou knihu 1815-1859, vandrovní knižky 1827, 1850-1851, fasc. spisů 1838-1853 a typář 1823

Syndikovat obsah