Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny D
Časový rozsah: 1576 - 1859 (1860)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-028
Číslo listu NAD: 764
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1576-1707, výuční knihu 17801860, knihu mistrůl 1780-1855, knihu tovaryšů 1783-1860, spisy z let 1716-1859 (mj. výuční listy 1721-1859) a pečetidlo 1780

Časový rozsah: 1676 - 1859 (1884)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-016
Číslo listu NAD: 754
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1676,1786, knihy zápisů 1676-1876, zkušební řád 1676, cechovní účty 1775-1884

Časový rozsah: 1563 - 1794
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-017
Číslo listu NAD: 755
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1711,1724 a knihu zápisů 1563 -1794

Časový rozsah: 1589 - 1859 (1884)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-021
Číslo listu NAD: 779
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu z roku 1589, mistrovskou knihu 1742-1884, knihu učedníků 1799-1863, vandrovní knižku 1833, knihu příjmů a vydání 1790-1871

Časový rozsah: 1739 - 1859 (1879)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-037
Číslo listu NAD: 787
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovskou knihu z let 1774-1879, knihu tovaryšů 1839-1871, účetní knihu 1839-1879, spisy 1751-1795 a generální cechovní artikule 1739

Časový rozsah: 1777 - 1859 (1885)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-025
Číslo listu NAD: 775
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovskou knihu z let 1777-1885, knihu tovaryšů 1778-1866, seznam přijatých učňů 1777-1871 a knihu příj mů a vydání cechu 1777-1873

Časový rozsah: 1685 - 1821
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-031
Číslo listu NAD: 765
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu z roku 1752 a tovaryšskou knihu 16851821

Časový rozsah: 1656 - 1859
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-013
Číslo listu NAD: 756
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu potvrzující cechovní artikule z roku 1667 a knihbu zápisů 1656-1859

Časový rozsah: 1745 - 1859 (1860)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-030
Číslo listu NAD: 766
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1773-1860, knihu usnesení cechu 1745-1834, knihu mistrů 1796-1857, knihu tovaryšů 1833-1857, účetní knihy 1773-1860 a fasc. spisů 1745-1857

Časový rozsah: 1589
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-005
Číslo listu NAD: 780
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje potvrzení artikulí cechu z roku 1589

Syndikovat obsah