Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1757 - 1945 (1966)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-079
Číslo listu NAD: 98
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy evidence obyvatel 1880-1966, stavební protokol 1935-1942, parcelní protokol 1826, 1909, podací protokol 1943-1945, spisový materiál 1859-1939, účetní knihy 1757-1949, účetní aktový materiál 1914-1945, zápisy ze schůzí obecního výboru (zastupitelstva) 1874-1931

Časový rozsah: 1658 - 1945 (1956)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-080
Číslo listu NAD: 99
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1881-1956, knihy evidece obyvatel obce 1886-1945, parcelní protokol 1826, gruntovní knihu 1743, podací protokoly 1914-1947, spisový materiál 1756-1940, účetní knihy 1803-1950, účetní aktový mat. 1892-1945, pamětní knihu 1925-1945, typář 1658

Časový rozsah: 1784 - 1945 (1947)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-081
Číslo listu NAD: 100
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1899-1938 ,knihy evidence obyvatel 1903-1947, parcelní protokoly 1826-1920, účetní knihy 1884-1945, účetní aktový materiál 1929-1945, spisový mat. 1784, 1851

Časový rozsah: 1891 - 1945 (1956)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-083
Číslo listu NAD: 101
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1891-1956, obecní matriku 1891, knihy evidence obyvatel 1913-1941, podací protokoly 1928-1946, účetní knihy 1899-1948, účetní aktový mat. 1923-1945, kroniku z let 1923-1938.

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1948)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-084
Číslo listu NAD: 103
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1901-1946, matriku obce 1910-1921, parcelní protokol 1826, podací protokoly 1904-1946, účetní knihy 1888-1948, účetní aktový materiál 1900-1945, kroniku obce z let 1927-1945(48)

Časový rozsah: 1687 - 1884
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-082
Číslo listu NAD: 102
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový mat. z r.1698, pozemkové knihy 1687-1884

Časový rozsah: 1825 - 1945 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-085
Číslo listu NAD: 104
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1942, matriku příslušníků obce 1928-1936, parcelní protokol 1908, účetní knihy 1919-1949, zástavbovou mapu 1825

Časový rozsah: (1642) 1758 - 1945 (1985)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-086
Číslo listu NAD: 105
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1910-1951, matriku obce b.d., katastr pozemků 1.pol.19.stol., rejstřík dědiny (události v obci) 1760-1803(1830-1857),podací protokoly 1910- 1943, spisový materiál 1758-1944, účetní knihy 1837-1948, účetní aktový mat. 1916-1943, katastrální mapu pozemků 1882, knihu zemřelých 1915-1985, kroniku 1928-1935.

Časový rozsah: 1830 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-087
Číslo listu NAD: 106
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1910-1946, knihy evidence obyvatel 1924-1939, trestní rejstřík 1906-1942, hospodářský a lesní plán 1943-1945( 1953), podací protokoly 1910-1945, účetní knihy 1945, pamětní knihu 1930-1938,

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1947)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-164
Číslo listu NAD: 107
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1884-1946, stavební protokoly 1914-1941, matriku 1868-1941, knihy evidence  obyvatel 1907-1946, parcelní protokol 1826, podací protokol 1944-1945, účetní knihy 1925-1946, spisový materiál 1941-1947, účetní akt. mat. 1945, pamětní knihu 1924-1938

Syndikovat obsah