Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1886 - 1945 (1957)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-038
Číslo listu NAD: 76
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje matriku příslušníků obce z roku 1929, účetní knihy 1936-1949, účetní aktový materiál 1936-1945, spis z roku 1886, kroniku 1929-1957, typář z roku 1920.

Časový rozsah: 1862 - 1945 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-058
Číslo listu NAD: 77
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva z let 1910-1943, podací protokoly 1941-1949, účetní knihy 1862-1944, účetní aktový materiál 1903-1945, matriku 1910-1937, parcelní protokol 1890, stavební plány 1907

Časový rozsah: 1850 - 1945 (1960)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-059
Číslo listu NAD: 78
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1876-1960, knihy evid. obyvatel 1899-1945, parcelní protokol 1896-1900, podací protokoly 1889-1945, spisový materiál 1875-1939, účetní knihy 1850-1947, účetní aktový materiál 1909-1945, pamětní knihu 1927-1958

Časový rozsah: 1755 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-169
Číslo listu NAD: 79
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1895-1951, matriku 1901 parcelní protokoly 1826-1920, trestní kvita 1867-1951, účetní knihy 1785-1951, spisový materiál 1807-1930, pamětní knihu 1755-1760, kroniku 1925-1952

Časový rozsah: 1856 - 1945 (1956)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-060
Číslo listu NAD: 80
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1860-1947, matriku 1901- 1930, kroniku 1922-1956, knihu vyd. domovských listů a prac. knižek 1879-1948, parcelní protokol 1907-1913, spis. materiál 1898-1931, účetní knihy 1856-1950, úč. aktový mat. 1900 -1945

Časový rozsah: [1780] - 1938
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-061
Číslo listu NAD: 81
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pozemkové knihy z let 1781-1885, pamětní knihu 1929-1938, typář z roku 1780, spisový materiál 1909-1936, zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva 1932-1983

Časový rozsah: 1821 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-062
Číslo listu NAD: 82
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1898-1945, matriku 1924 -1948, seznam zemřelých 1940-1953, podací protokoly 1909-1946, spisový materiál 1865-1950, účetní knihy 1821-1942, parcelní protokol 1826, pamětní knihu 1927

Časový rozsah: 1835 - 1945 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-063
Číslo listu NAD: 83
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1902-1942, podací protokoly 1904-1945, účetní knihy 1894-1946, matriku 1923, pamětní knihu  z let 1835-1877, kroniky obce z let 1928-1954.

Časový rozsah: 1632 - 1937
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-064
Číslo listu NAD: 1 159
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu z roku 1701, podací protokol 1933-1937 účetní knihy 1632-1718,1924-1926,  spisový materiál 1897-1937 mlýn, katastralní mapy 1900, 1929

Časový rozsah: 1833 - 1945 (1977)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-065
Číslo listu NAD: 84
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1888-1948, knihu cizích příslušníku 1925-1942, parcelní protokol 1886, účetní knihy 1833-1945, účetní aktový mat. 1922-1945, pamětní knihu 1923-1977

Syndikovat obsah