Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1600 - 1945 (1986)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-026
Číslo listu NAD: 51
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje ohlašovací knihy vojenské 1871-1883, parcelní protokol 1905, spisový materiál 1760-1883, účetní knihy 1640 -1951, typáře 1600-1880

Časový rozsah: 1764 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-027
Číslo listu NAD: 52
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1881-1952, parcelní protokoly 1826,1897, podací protokoly 1905-1943, spisový mat eriál 1787-1951, účetní knihy 1764-1951, účetní aktový mat. 1944-1945, pamětní knihu 1772-1937

Časový rozsah: 1902 - 1945 (1976)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-028
Číslo listu NAD: 53
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady z let 1924-1951, staveb. komise 1935-1947, knihy evid. obyvatel 1934-1952, účetní knihy 1934-1951, pamětní knihu 1924-1937, obecní matriku 1902-1945(76), kniha protokolů přípravy stavby školní budovy 1910-1913, plány školy 1911

Časový rozsah: 1848 - 1945 (1965)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-029
Číslo listu NAD: 54
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1926-1950, parcelní pro tokol 1848, 1903, podací protokoly 1940-1946, účetní aktový materiál 1899, účetní knihy 1873-1944, spisový materiál 1872 -1884, pamětní knihu 1922-1965

Časový rozsah: 1874 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-030
Číslo listu NAD: 55
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1904-1951, podací protokoly 1939-1943, spisový materiál 1874-1948, účetní knihy 1941-1949

Časový rozsah: 1856 - 1945 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-031
Číslo listu NAD: 56
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1905-1949, knihy eviden ce obyvatel 1924-1942, parcelní protokol 1856, podací protokoly 1894-1944, účetní knihy 1864-1949, účetní aktový materiál 1923-1945, spisový materiál 1933-1944, kroniku 1924 - 1932

Časový rozsah: 1850 - 1945 (1948)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-033
Číslo listu NAD: 58
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje Četnickou knihu pro obec 1858-1861, knihu vydaných domovských listů z let 1861-1948, podací protokol 1850-1867, spisový materiál 1865 - 1869 a účetní aktový materiál 1869 - 1871.

Časový rozsah: 1924 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-041
Číslo listu NAD: 61
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1925-1952, podací protokoly 1941-1944, účetní knihy 1924-1945, mapu 1937, spisy z roku 1940

Časový rozsah: 1787 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-042
Číslo listu NAD: 62
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1935-1953, matriku 1937 -1947, podací protokoly 1898-1944, účetní knihy 1925-1945, hlavní knihu pro josef. katastr 1787

Časový rozsah: 1764 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-168
Číslo listu NAD: 63
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1895-1942, knihy evidence obyvatel 1882-1942, parcelní protokol 1851-1883, účetní knihy 1764-1942, kroniku 1926-1939

Syndikovat obsah