Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1910 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-046
Číslo listu NAD: 66
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1910-1950,parcelní protokol 1928, podací protokoly 1941-1945, hlavní účetní knihy 1922-1950, účetní aktový materiál 1921-1945

Časový rozsah: 1828 - 1945 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-048
Číslo listu NAD: 68
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1874-1954, matriku 1923 -1944, knihy evid. obyvatel 1901-1948, účetní knihy 1828-1945, spisový materiál 1929-1950, parcelní protokol 1934-1944, pamětní knihu 1928-1945.

Časový rozsah: 1617 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-049
Číslo listu NAD: 69
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1892-1952, josefinský katastr 1788, parcelní protokol 1907, spisový materiál 1918-1936, pozemkovou knihu 1617-1792, účetní knihy 1913-1949, účetní aktový materiál 1936-1944, pamětní knihu 1874-1945

Časový rozsah: 1915 - 1945 (1971)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-050
Číslo listu NAD: 70
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí zastupitelstva z let 1936-1947, stavební komise 1923-1948, kroniku 1923-1971, spisy z let 1915-1945(1963)

Časový rozsah: 1870 - 1945 (1961)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-054
Číslo listu NAD: 73
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1902-1944, matriku 1912 -1945, trestní knihu 1913-1936, parcelní protokol 1900, podací protokoly 1871-1945, spisový materiál 1870-1910, účetní knihy 1874-1945, účetní aktový materiál 1883-1948, stavební komise 1913-1949, pamětní kniha 1923-1961

Časový rozsah: 1937 - 1945 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-175
Číslo listu NAD: 1 343
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pozemnostní archy z let 1937-1949

Časový rozsah: 1858 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-056
Číslo listu NAD: 74
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí  1927-1950, knihy evidence obyvatel 1885-1948, parcelní protokol 1893, podací protokoly 1902-1946, účetní knihy 1913-1947, účetní aktový mat. 1919-1943, pamětní knihu 1924-1939

Časový rozsah: 1787 - 1945 (1948)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-057
Číslo listu NAD: 75
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1902-1946, knihy eviden ce obyvatel 1878-1948, knihu výměrů a fasí z roku 1787

Časový rozsah: 1886 - 1945 (1957)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-038
Číslo listu NAD: 76
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje matriku příslušníků obce z roku 1929, účetní knihy 1936-1949, účetní aktový materiál 1936-1945, spis z roku 1886, kroniku 1929-1957, typář z roku 1920.

Časový rozsah: 1862 - 1945 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-058
Číslo listu NAD: 77
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva z let 1910-1943, podací protokoly 1941-1949, účetní knihy 1862-1944, účetní aktový materiál 1903-1945, matriku 1910-1937, parcelní protokol 1890, stavební plány 1907

Syndikovat obsah