Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1945 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-028
Číslo listu NAD: 1 189
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje stavební spisy a plány z let 1945-1947, účetní knihy 1947-1948 a hl. obecní rozpočty a účty 1946-1949

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-070
Číslo listu NAD: 337
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1945-1980, komisí 1955-1976,knihy evidence obyvatel 1949-1980,podacípro tokoly 1946-1972, spisový materiál 1951-1980, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1946-1980

Časový rozsah: 1945 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-029
Číslo listu NAD: 339
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí rady a plána z let 1945 -1976, spisový materiál 1956-1969, hlavní účetní knihy 1950, 1953, knihy příjmu a vydání 1956-1976, rozpočty 1950-1958, 1974, pokladní knihu 1974-1976

Časový rozsah: 1945 - 1978
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-030
Číslo listu NAD: 343
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1945-1970, komisí 1945-1976, podací protokoly 1945-1963, spisový materi ál 1947-1976, hlavní účetní knihy 1946-1953, knihy příjmů a výdajů 1954-1976, deníky 1948-1970, rozpočty a výroční účty 1949-1970

Časový rozsah: 1946 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-031
Číslo listu NAD: 347
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1946-1976, komisí 1957-1976, podací protokoly 1946-1976, spisový materiál 1950-1976, účetní knihy 1959-1976, rozpočty MNV 1970-1973, soupis parcel 1966,1969, seznam domů 1976, deník 1972 - 76.

Časový rozsah: 1914 - 1946
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-001
Číslo listu NAD: 1 611
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje staniční služební knihy 1927-1943, podací protokoly 1914-1945, rejstříky k pod. protokolům 1926-1945, spisový mat. 1939-1946.

Časový rozsah: 1916 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-002
Číslo listu NAD: 1 613
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje podaci protokoly 1932-1942, rejstříky k podacím protokolům 1931-1941,
spisový materiál 1916-1945.

Časový rozsah: (1927) 1945 - 1960
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-006
Číslo listu NAD: 186
Tématický popis fondu:

Fond je rozdělen do dvou správních období.
I. správní období 1945-1948 obsahuje zápisy pléna ONV z let 1945-1948, rady 1945-1948, komisí 1947-1948, osvědčení o státním občanství 1945-1948(1950),  podací protokoly 1945-1948, rejstříky a indexy k pod. protokolům 1945-1948, spisový materiál z let (1938)1945-1948 řazen dle spisového plánu č.B.1050-25/5-1935,účetní knihy z let 1946-1948, typář z roku 1945 a mapu okresu z roku 1947.
II. správní období 1949-1960, obsahuje zápisy pléna ONV z let 1949-1959, rady ONV 1949-1959, komisí 1954-1960, osvědčení o státním občanství 1951-1956, rejstříky přestupků 1950-1960, kontrolní záznamy 1952-1954, podací protokoly 1955-1960, rejstříka k podacím protokolům 1955-1960, spisový materiál (1927)1949-1960 dělen dle jednotlivých odborů, účetní knihy 1949-1960,  zpravodaj ONV z let 1950-1959 a 2 soubory porostních map z let 1949-1955.

Časový rozsah: (1855) 1949 - 1960
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-005
Číslo listu NAD: 185
Tématický popis fondu:

Fond obshuje zápisy ze schůzí pléna z let 1949-1958, rady 1949-1959, stálých komisí 1951-1960, rejstřík osvědčení o státním občanství 1957-1958, rejstřík přestupků 1950-1960, rejstřík dobrovolných organizací 1952-1960, živnostenské rejstříky (1896)1949-1953,  podací protokoly 1949-1960, indexy k pod. protokolům 1949-1960, spisový materiál (1855)1945-1960 řazený dle jednotlivých odborů, účetní knihy (1941)1949-1960.

Časový rozsah: (1883) 1949 - 1960
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-007
Číslo listu NAD: 187
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna ONV z let 1949-1960, stálých komisí 1953-1960, živnostenské rejstříky 1896-1954, podací protokoly 1949-1960, indexy k podacím protokolům 1949-1960, majetkové dávky 1945-1950, spisový materiál 1883-1960 - řazen dle jednotlivých odborů ONV mj. spolkové oddělení 1883-1955, válečné škody 1945-1953, okresní péče o mládež 1926-1952, kupní smlouvy 1950-1958, kolaudace 1949-1960, konfiskace, Fond národní obnovy 1945-1958.

Syndikovat obsah