Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1825 - 1945 (1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-012
Číslo listu NAD: 40
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1902-1947, knihy evidence obyvatel 1901-1950, parcelní protokol 1825, podací protokoly 1941-1947, spisový materiál 1884-1945, účetní knihy 1879-195, pamětní knihu 1923-1959

Časový rozsah: 1847 - 1951 (1957)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-013
Číslo listu NAD: 41
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1920-1957, matriku příslušníků obce 1912-1948, spisový materiál 1847-1944, účetní knihy 1903-1945

Časový rozsah: 1875 - 1945 (1955)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-014
Číslo listu NAD: 42
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1909-1950, knihy evid. osob 1885-1945, podací protokoly 1915-1944, účetní knihy 1923-1950, účetní aktový mat. 1935-1945, pamětní knihu 1924-1955

Časový rozsah: 1885 - 1945 (1963)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-035
Číslo listu NAD: 59
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1885-1960, parcelní pro tokol 1892-1893, knihy cizinců 1885-1947, podací protokoly 1933-1945, účetní knihy 1936-1946, kroniky 1918-1963

Časový rozsah: 1836 - 1945 (1978)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-015
Číslo listu NAD: 43
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1954, knihy evid. obyvatel 1879-1949, podací protokoly 1938-1945, účetní knihy 1924-1945, účetní aktový materiál 1929-1945, pamětní knihu 1927-1978, parcelní protokol 1928, katastrální plán 1930, spisový materiál 1836-1945

Časový rozsah: 1781 - 1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-018
Číslo listu NAD: 46
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí stavební komise z let 1931-1939, podací protokoly 1890-1945, spisový materiál 1890-1945, účetní knihy 1909-1950, knihu vydaných dom. listů 1905-1907

Časový rozsah: 1632 - 1949 (1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-020
Číslo listu NAD: 47
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1876-1949, ohlašovací knihy 1881-1948, podací protokoly 1907-1945, účetní knihy 1880-1934, pamětní knihu 1922-1959, spisový materiál z let 1632-1959, knihu pozemnostních archů 1940, pozemkovou knihu cca 1850, účetní aktový mat. 1915,1923, stavební plány školy 1925-1927

Časový rozsah: 1879 - 1945 (1948)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-022
Číslo listu NAD: 48
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí výboru a zastup. z let 1907-1946, matriku 1921-1945, podací protokoly 1939-1945, účetní knihy 1924-1945

Časový rozsah: 1905 - 1930
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-024
Číslo listu NAD: 49
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru a zastupitelstva z let 1905-1930

Časový rozsah: 1864 - 1945 (1980)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-025
Číslo listu NAD: 50
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady z let 1879-1930, seznam vydaných domovských listů a vysvědčení chudoby 1914-1937, spisový materiál 1864-1945, účetní knihy 1901-1940, kroniku obce 1920-1980

Syndikovat obsah