Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1874 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-030
Číslo listu NAD: 55
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1904-1951, podací protokoly 1939-1943, spisový materiál 1874-1948, účetní knihy 1941-1949

Časový rozsah: 1856 - 1945 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-031
Číslo listu NAD: 56
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1905-1949, knihy eviden ce obyvatel 1924-1942, parcelní protokol 1856, podací protokoly 1894-1944, účetní knihy 1864-1949, účetní aktový materiál 1923-1945, spisový materiál 1933-1944, kroniku 1924 - 1932

Časový rozsah: 1850 - 1945 (1948)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-033
Číslo listu NAD: 58
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje Četnickou knihu pro obec 1858-1861, knihu vydaných domovských listů z let 1861-1948, podací protokol 1850-1867, spisový materiál 1865 - 1869 a účetní aktový materiál 1869 - 1871.

Časový rozsah: 1924 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-041
Číslo listu NAD: 61
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1925-1952, podací protokoly 1941-1944, účetní knihy 1924-1945, mapu 1937, spisy z roku 1940

Časový rozsah: 1787 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-042
Číslo listu NAD: 62
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1935-1953, matriku 1937 -1947, podací protokoly 1898-1944, účetní knihy 1925-1945, hlavní knihu pro josef. katastr 1787

Časový rozsah: 1764 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-168
Číslo listu NAD: 63
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1895-1942, knihy evidence obyvatel 1882-1942, parcelní protokol 1851-1883, účetní knihy 1764-1942, kroniku 1926-1939

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-044
Číslo listu NAD: 64
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1921-1953, matriku 1931 parcelní protokol 1826, podací protokoly 1911-1946, účetní k knihy 1888-1949, účetní aktový materiál 1933-1945, opis pamětní knihy 1937-1939, pamětní knihu 1937-1945

Časový rozsah: 1642 - 1945 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-045
Číslo listu NAD: 65
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1867-1952, matriku 1880 spisový materiál 1843-1938, účetní knihy 1825-1948, účetní aktový materiál 1909-1945, plány 1930, kroniku 1880

Časový rozsah: 1910 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-046
Číslo listu NAD: 66
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1910-1950,parcelní protokol 1928, podací protokoly 1941-1945, hlavní účetní knihy 1922-1950, účetní aktový materiál 1921-1945

Časový rozsah: 1828 - 1945 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-048
Číslo listu NAD: 68
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1874-1954, matriku 1923 -1944, knihy evid. obyvatel 1901-1948, účetní knihy 1828-1945, spisový materiál 1929-1950, parcelní protokol 1934-1944, pamětní knihu 1928-1945.

Syndikovat obsah