Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: (1943) 1945 - 1990 (1994)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-109
Číslo listu NAD: 248
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy z pléna a rady MNV z let 1952-1988, komisí 1946-1990, výboru žen 1950-1952, knihy evidence obyvatel 1950-1990(1994), pamětní knihu narození 1976-1989, podací protokoly 1953-1989, spisový materiál  (1943)1945-1990 mj. volební spisy, úprava hranic mezi obcemi, výstavba, účetní knihy (1944)1945-1990(1993)

Časový rozsah: 1945 - 1990 (2010)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-007
Číslo listu NAD: 253
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1952-1 976, komisí 1960-1976, podací protokoly 1945-1950, spisový materiál 1946-1975, účetní knihy 1946-1976, účetní aktový mat. Dopúlněna kronika obce 1945 - 2010.

Časový rozsah: 1951 - 1983 (1987)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-047
Číslo listu NAD: 254
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy z rady a pléna MNV z let 1952-1980, komisí 1959-1980, podací protokoly 1957-1980, spisový materi ál 1951-1980, účetní knihy 1958-1980, rozpočty MNV 1961-1980 album fotodokumentace obce z r. 1971 a z roku 1983, kroniku obce 1972 -1980(1987)

Časový rozsah: 1945 - 1990 (1992)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-006
Číslo listu NAD: 256
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí rady a pléna z let 1947 -1987, komisí 1946-1990(92), zápisy ze schůzí VŽ 1953-1959 podací protokoly 1959-1976, spisový materiál 1956-1959, účet ní knihy 1945-1976, hlavní obecní rozpočty 1949-1963, pamětní knihu 1945 - 1990

Časový rozsah: (1921) 1945 - 1990 (1991)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-111
Číslo listu NAD: 257
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje: zápisy ze schůzí pléna (zápisy republikánské strany 1921-1938) a rady 1945-1990, komisí (1933)1945-1990, výboru žen 1952-1962, podací protokoly 1947-1986,
spisový materiál (1935) 1945-1990, účetní knihy: knihy příjmů 1959-1989, knihy výdajů 1969-1989, pokladní deníky (1942)1945-1990(1991), pokladní knihy 1976-1990.

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-048
Číslo listu NAD: 258
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19451980, komisí 1956-1980, podací protokoly 1948-1977, spisový materiál 1949-1980, účetní knihy 1945-1980, účetní akt. mat. 1946-1951,1965-1979.

Časový rozsah: (1942) 1945 - 1990 (2000)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-112
Číslo listu NAD: 259
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje: zápisy z plenárního zasedání z let 1954-1958, 1960-1980, 1985-1986, rady 1947-1958, 1960-1980, 1985-1986, bytové (průmyslové) komise 1950-1961, 1964-1974, stavebně-technické komise 1958-1960, 1963-1970, 1974-1976, komise pro ochranu veřejného pořádku 1958-1975, 1985-1990, finanční komise 1959-1975, 1980-1981, sociálně -zdravotní komise 1959-1975, 1985-1990, kulturně-školské komise 1974-1975, 1978-1979, 1981-1990(1992), komise místního hospodářství 1986-1990(1991), knihy evidence obyvatel 1970-1983, pamětní knihy narozených 1958-1983, podací protokoly 1946-1951, 1955-1980, 1986-1990, rejstříky k podacím protokolům 1946-1952, spisový materiál  z let (1942)1945 -1990 mj.: volební spisy 1963-1976, zpraávy o činností pléna, rady a komisí 1960-1989, konfiskace něm. majetku 1945-1951, převody nemovitoatí 1951-1990, rozpočty MNV 1946 -1990, finanční vypořádání MNV 1945-1990, komplexní rozbor hospodaření 1956-1990, bytová výstavba 1947-1951, 1968, 1988, živnosti 1951-1955, bytové hospodářství 1946-1967, přidělení půdy do osobního užívání 1978-1990, odnětí půdy zemědělské výroby 1978-1990, oslava 700. výročí založení obce 1987-1988, hlavní účetní knihy 1945-1953, knihy příjmů 1954 -
1976, sborníky plateb daní a poplatků 1977-1985, knihy výdajů 1954-1983, pokladní deníky 1945-1979, pokladní knihy 1950-1957 a kroniky obce 1952-1956, 1956-1974, 1975-1990(2000).

Časový rozsah: (1939) 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-049
Číslo listu NAD: 260
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19461980, komisí 1939-1961, podací protokoly 1963-1980, spisový materiál 1963-1980, účetní knihy 1947-1980, rozpočty MNV 1971-1980

Časový rozsah: 1946 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-002
Číslo listu NAD: 1 166
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí 1946-1949, účetní knihy 19461949, účetní aktový materiál 1946-1949

Časový rozsah: (1923) 1945 - 1976 (1999)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-008
Číslo listu NAD: 261
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19451967, zápisy komisí 1958-1963, výboru žen 1957, podací proto koly 1949-1963, spisový materiál 1946-1978, účetní knihy 1945-1963, účetní aktový mat. 1946-1963,1 bal. nezprac mat .

Syndikovat obsah