Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1871 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-170
Číslo listu NAD: 29
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1913-1947, knihy evidence obyvatel 1871-1948, parcelní protokol 1917, podací protokoly 1918-1944, spisový materiál 1913-1945, účetní knihy 1924-1951, účetní aktový materiál 1916-1944, kroniku obce 1923-1948, razítko z roku cca 1880

Časový rozsah: 1753 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-001
Číslo listu NAD: 30
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1850-1950, knihy evidence obyvatel 1850-1940, parcelní protokoly 1826, 1887, podací protokol 1941-1946, spisový materiál 1753-1916, účetní knihy 1873-1949, účetní aktový materiál 1903-1944, kroniku 1929-1945

Časový rozsah: 1862 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-002
Číslo listu NAD: 31
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze pamětní knihu z let 1924-1950, spisový materiál 199-1949, účetní knihu 1862.

Časový rozsah: 1815 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-003
Číslo listu NAD: 32
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1887-1953, knihy evidence obyvatel 1878-1949, scelování obecních pozemků 1871 -1875, parcelní protokoly 1907, podací protokoly 1928-1948, spisový materiál 1850-1944, účetní knihy 1815-1948, účetní aktový materiál 1864-1944

Časový rozsah: 1828 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-004
Číslo listu NAD: 33
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1895-1948, knihy evidence obyvatel 1920-1948, parcelní protokol 1906, podací protokoly 1924-1945, spisový materiál 1828-1946, účetní knihy 1838-1949, účetní aktový materiál 1872-1945, indexy k pod protokolům 1926-1944, kroniku 1931-1945

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-005
Číslo listu NAD: 34
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1941, matriku obce 1928, parcelní protokol 1826, přídělový plán 1933, účetní knihy 1883-1949, účetní aktový mat. 1927-1945, podací protokoly 1938-1947, knihu vydaných domovských listů, pracovních knižek 1850-1929(v knize kniha příjmů a vydání 1855-1880)

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1955)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-006
Číslo listu NAD: 35
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1886-1953, knihy evidence obyvatel 1875-1951, parcelní protokol 1877, podací pro tokoly 1923-1945, spisový materiál 1870-1948, účetní knihy 1893-1950, účetní aktový materiál 1894-1945, katastrální mapy 1826, 1873, stavební plány 1881-1933, kronika obce 1924-1955

Časový rozsah: 1876 - 1945 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-009
Číslo listu NAD: 37
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1908-1954, opovědní knihu 1889, podací protokoly 1915-1948, účetní knihy 18881949, účetní aktový materiál 1905-1944, spisový materiál 1886-1940

Časový rozsah: 1851 - 1945 (1974)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-010
Číslo listu NAD: 38
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1879-1950, matriky obce 1868-1946, trestní rejstřík 1921-1922, parcelní protokol b.d spisový materiál 1851-1875, účetní knihy 1874-1953, účetní aktový materiál 1922-1944, pamětní knihy 1865-1916,1927-1933 1934-1974, spisový materiál 1851-1937

Časový rozsah: 1762 - 1945 (1962)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-011
Číslo listu NAD: 39
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1797-1951, knihy evid. obyvatel 1886-1948, trestní rejstřík 1884-1941, parcelní pro tokoly 1920-1944, spisový materiál 1762-1950, účetní knihy 1836-1949, účetní aktový mat. 1920-1943, pamětní knihu 1922-1932

Syndikovat obsah