Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: (1855) 1949 - 1960
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-005
Číslo listu NAD: 185
Tématický popis fondu:

Fond obshuje zápisy ze schůzí pléna z let 1949-1958, rady 1949-1959, stálých komisí 1951-1960, rejstřík osvědčení o státním občanství 1957-1958, rejstřík přestupků 1950-1960, rejstřík dobrovolných organizací 1952-1960, živnostenské rejstříky (1896)1949-1953,  podací protokoly 1949-1960, indexy k pod. protokolům 1949-1960, spisový materiál (1855)1945-1960 řazený dle jednotlivých odborů, účetní knihy (1941)1949-1960.

Časový rozsah: (1927) 1945 - 1960
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-006
Číslo listu NAD: 186
Tématický popis fondu:

Fond je rozdělen do dvou správních období.
I. správní období 1945-1948 obsahuje zápisy pléna ONV z let 1945-1948, rady 1945-1948, komisí 1947-1948, osvědčení o státním občanství 1945-1948(1950),  podací protokoly 1945-1948, rejstříky a indexy k pod. protokolům 1945-1948, spisový materiál z let (1938)1945-1948 řazen dle spisového plánu č.B.1050-25/5-1935,účetní knihy z let 1946-1948, typář z roku 1945 a mapu okresu z roku 1947.
II. správní období 1949-1960, obsahuje zápisy pléna ONV z let 1949-1959, rady ONV 1949-1959, komisí 1954-1960, osvědčení o státním občanství 1951-1956, rejstříky přestupků 1950-1960, kontrolní záznamy 1952-1954, podací protokoly 1955-1960, rejstříka k podacím protokolům 1955-1960, spisový materiál (1927)1949-1960 dělen dle jednotlivých odborů, účetní knihy 1949-1960,  zpravodaj ONV z let 1950-1959 a 2 soubory porostních map z let 1949-1955.

Časový rozsah: (1883) 1949 - 1960
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-007
Číslo listu NAD: 187
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna ONV z let 1949-1960, stálých komisí 1953-1960, živnostenské rejstříky 1896-1954, podací protokoly 1949-1960, indexy k podacím protokolům 1949-1960, majetkové dávky 1945-1950, spisový materiál 1883-1960 - řazen dle jednotlivých odborů ONV mj. spolkové oddělení 1883-1955, válečné škody 1945-1953, okresní péče o mládež 1926-1952, kupní smlouvy 1950-1958, kolaudace 1949-1960, konfiskace, Fond národní obnovy 1945-1958.

Časový rozsah: 1914 - 1946
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-001
Číslo listu NAD: 1 611
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje staniční služební knihy 1927-1943, podací protokoly 1914-1945, rejstříky k pod. protokolům 1926-1945, spisový mat. 1939-1946.

Časový rozsah: 1916 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-002
Číslo listu NAD: 1 613
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje podaci protokoly 1932-1942, rejstříky k podacím protokolům 1931-1941,
spisový materiál 1916-1945.

Časový rozsah: 1917 - 1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-003
Číslo listu NAD: 1 612
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy 1917-1947, podací protokoly  a rejstříky 1917-1946, spisový materiál 1933-1944.

Časový rozsah: 1923 - 1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-004
Číslo listu NAD: 1 614
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje služební knihy 1923-1939, podací protokoly a indexy 1930-1941, spisový materiál 1940

Časový rozsah: 1918 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-006
Číslo listu NAD: 1 615
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje památník 1918-1948,  úřední knihy 1925-1948, podací protokoly a rejstřík 1939-1945, spisová materiál 1939-1944.

Časový rozsah: (1873) 1895 - 1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-007
Číslo listu NAD: 1 616
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje památník (1873)1895-1951,  úřední knihy 1938-1945, podací protokoly s rejstříky 1936-1946, spisový materiál 1937-1945.

Časový rozsah: 1918 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-008
Číslo listu NAD: 1 617
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje památník 1918-1950, úřední knihy 1921-1950, podací protokoly a rejstříky 1921-1947, spisový materiál 1938-1944.

Syndikovat obsah