Okresní péče o mládež Ivančice

Časový rozsah: 
1912-1945
Číslo listu NAD: 
935
Značka fondu: 
A-063

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1912-1929, korespondenci 1934-1937.