Návody k předarchivní péči

Návod na zaslání skartačního návrhu datovou schránkou

Jak připravit dokumenty pro předání

 

Jak zřídit přístup do Národního archivního portálu pro e-skartace

  • Testovací verze: Přístup do testovací verze e-skartací v Národním archivním portálu (http://portaltest.nacr.cz/cs/prihlasit/) Vám zřídí metodička elektronických systémů spisových služeb Moravského zemského archivu v Brně paní Mgr. Hana Fendrychová Křenková, stačí zaslat žádost e-mailem na adresu: krenkova@mza.cz, (tel.: 606 666 713). Do žádosti prosím napište název obce a jméno a příjmení pracovníka, který elektronické skartace bude provádět, a že jde o testovací verzi. Tento pracovník dostane přístupové heslo do testovací verze, pro vyzkoušení funkčnosti Vašeho eSSL, před první ostrou elektronickou skartací.

 

  • Ostrá verze: Přístup do ostré verze e-skartací v Národním archivním portálu (https://portal.nacr.cz/cs/prihlasit/) Vám zřídí metodička elektronických systémů spisových služeb Moravského zemského archivu v Brně paní Mgr. Hana Fendrychová Křenková, stačí zaslat žádost e-mailem na adresu: krenkova@mza.cz, (tel.: 606 666 713). Do žádosti prosím napište název obce a jméno a příjmení pracovníka, který elektronické skartace bude provádět, ten dostane přístupové heslo do ostré verze. Při každém ostrém elektronickém skartačním řízení je nutné zaslat datovou schránkou skartační návrh (s číslem jednacím), jehož vzor je na našich www zde: http://brno-venkov.mza.cz/vzory-skartacnich-navrhu – Elektronické skartace.