Místní národní výbor Viničné Šumice

Časový rozsah: 
1945 - 1978
Číslo listu NAD: 
343
Značka fondu: 
N-030

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1945-1970, komisí 1945-1976, podací protokoly 1945-1963, spisový materi ál 1947-1976, hlavní účetní knihy 1946-1953, knihy příjmů a výdajů 1954-1976, deníky 1948-1970, rozpočty a výroční účty 1949-1970