Místní národní výbor Kupařovice

Časový rozsah: 
1945 - 1990 (1992)
Číslo listu NAD: 
256
Značka fondu: 
N-006

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí rady a pléna z let 1947 -1987, komisí 1946-1990(92), zápisy ze schůzí VŽ 1953-1959 podací protokoly 1959-1976, spisový materiál 1956-1959, účet ní knihy 1945-1976, hlavní obecní rozpočty 1949-1963, pamětní knihu 1945 - 1990