Místní národní výbor Kratochvilka

Časový rozsah: 
1951 - 1983 (1987)
Číslo listu NAD: 
254
Značka fondu: 
N-047

Fond obsahuje zápisy z rady a pléna MNV z let 1952-1980, komisí 1959-1980, podací protokoly 1957-1980, spisový materi ál 1951-1980, účetní knihy 1958-1980, rozpočty MNV 1961-1980 album fotodokumentace obce z r. 1971 a z roku 1983, kroniku obce 1972 -1980(1987)