Místní národní výbor Kovalovice

Časový rozsah: 
1945 - 1990 (2010)
Číslo listu NAD: 
253
Značka fondu: 
N-007

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1952-1 976, komisí 1960-1976, podací protokoly 1945-1950, spisový materiál 1946-1975, účetní knihy 1946-1976, účetní aktový mat. Dopúlněna kronika obce 1945 - 2010.