Místní národní výbor Jamné

Časový rozsah: 
(1926) 1945 - 1980 (1981)
Číslo listu NAD: 
246
Značka fondu: 
N-045

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19521980, zápisy komisí 1956-1980, podací protokoly 1946-1980, spisový materiál 1947-1980, účetní knihy 1946-1961, rozpočty MNV 1953-1980.