Místní národní výbor Hrušovany u Brna

Časový rozsah: 
(1929) 1945 - 1990 (1999)
Číslo listu NAD: 
242
Značka fondu: 
N-108

Fond obsahuje zápisy ze schůzí zastupitelstva, rady a komisí z let (1929)1945-1990, kroniky 1972-1990(1999),  podací protokoly 1945-1990, index k podacímu protokolu 1955, spisový materiál 1945-1990, hlavní účetní knihy 1946-1953, knihy příjmů 1954-1990, knihy výdajů 1954-1989, deníky MNV 1948-1989, deníky provozoven MNV 1965-1984, sborníky 1948-1963.
V roce 2011 doplněny pamětní knihy Sboru pro občanské záležitosti 1959 - 1990 (1993), kronika letního kina 1973 - 1990.